Merkinnät käyttäjältä Joona-Matias Hyyppä

Skenaariotyöskentely osana modernia talouden ennustamista

Aiemmin yritysten budjetointi- ja ennusteprosessit perustuivat vuosibudjettiin ja pitkän tähtäimen ennusteisiin. Usein vuosibudjetti kuitenkin vanheni viikoissa tai pahimmillaan päivissä.  

Nopean muutoksen seurauksena yritysten talousjohtamisen prosessit ovat kehittyneet ja nykyään moderni budjetointi- ja ennusteprosessi voidaankin jakaa kahteen osaan: 

  • Strategiseen suunnitteluun 
  • Taktiseen ennustamiseen 

Strategisen suunnittelun työkaluja ovat vuosibudjetti ja pitkän tähtäimen ennusteet. Taktinen ennustaminen taas koostuu jatkuvasta ennustamisesta ja skenaariotyöskentelystä.