Operatiivinen integraatio

 

Voit tuoda Finzillaan dataa niin monesta lähdejärjestelmästä kuin haluat. Tietolähteet voivat olla esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiä, CRM-järjestelmiä, kassajärjestelmiä HR-järjestelmiä tai mitä tahansa muita organisaationne käyttämiä järjestelmiä.