Budjetointi & Ennustaminen

Kun maailma ympärillä muuttuu nopeasti, pelkkä menneen ajan kirjanpito ei riitä. On ennustettava paremmin ja nopeammin.

Haluan nähdä Finazillan omin silmin

 

Budjetti on liiketoimintasi numeroina

Finazillan avulla kuvaat liiketoimintasi numeromuodossa juuri sellaisena kuin se on ja voit vihdoin suunnitella tulevaisuutta liiketoimintasi ehdoilla. Yrityksesi liiketoiminta on yksilöllistä, eivätkä tietystä muotista valetut budjettipohjat luultavasti kuvaa sitä riittävän hyvin.

Finazillan avulla budjetoit ja ennustat liiketoimintasi ehdoilla.

Budjetointi

Finazillan avulla rakennat tulos- ja tasebudjetit, sekä kassavirtalaskelmat täysin ilman taulukkolaskentaohjelmaa.

Voit budjetoida muun muassa myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit joustavasti muokattavia osabudjetteja hyödyntäen.

Osabudjettien avulla syntyvät aiempaa tarkemmat pääbudjetit. Lisäksi budjetointivirheitä syntyy vähemmän. Mukautuvuutensa ansiosta Finazillan budjetointi taipuu sekä pienen yrityksen, että suuren konsernin tarpeisiin.

Ennustaminen

Nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuva liiketoiminnan ennustaminen on välttämätöntä.

Finazilla tarjoaa talousammattilaiselle tehokkaat työkalut kaikkiin budjetoinnin ja ennustamisen vaiheisiin vuosibudjetoinnista rullaavaan ennustamiseen.

Finazillalla jatkuva ennustaminen ja esimerkiksi rullaava budjetointi on helppoa. Järjestelmä kokoaa talousjärjestelmiesi toteumatiedot sekä näkemyksesi tulevasta ennustebudjeteiksi.

Budjetoi yrityksesi muotoista tietoa.

Todenmukaisuus

Finazillan avulla kuvaat liiketoimintasi budjetin tai ennusteen muodossa juuri sellaisena kuin se on, olipa kyseessä sitten yksi yhtiö tai konserni.

Finazillan budjetoinnissa voit hyödyntää myös kustannuspaikkoja, dimensioita ja seurantakohteita riippumatta niiden määrästä.

Mukautuvuus

Järjestelmän mukautuvuus liiketoimintasi tarpeisiin on luotettavan budjetoinnin ja ennustamisen edellytys.

Finazillassa budjetointi ja ennustaminen perustuvat yrityksen tilikarttaan aivan kuten yrityksissä on totuttu toimimaan. Finazillassa budjetit ja ennusteet eivät kuitenkaan ole vain lukuja tilikartan tileillä vaan muokattavat osabudjetit auttavat kuvaamaan liiketoimintasi eri osa-alueet mahdollisimman realistisesti.

Finazilla todistaa, ettei taulukkolaskentaohjelma ole enää ainut työkalu yrityksesi näköisen budjetin rakentamiseen.

Osabudjetointi

Finazillan osabudjetit ovat aputaulukoita ja laskemia, jotka auttavat sinua ennustamaan liiketoimintaasi.

Voit rakentaa esimerkiksi myyntibudjetit, ostobudjetit, henkilöstöbudjetit ja investointibudjetit omiin tarpeisiisi sopiviksi. Voit myös hyödyntää valmiita osabudjettipohjia, jos ne vastaavat tarpeitasi.

Osabudjetoinnin avulla voit pilkkoa liiketoimintasi niin pieniin osiin kuin tarve vaatii. Finazillan käyttäjät budjetoivat usein jopa 80% tulos- ja tasebudjeteista osabudjetteja hyödyntäen, mikä parantaa ennusteiden tarkkuutta merkittävästi.

Et joudu tyytymään valmiisiin budjettipohjiin, vaan voit budjetoida liiketoimintasi ehdoilla.

 

Jaa vastuuta oikeille ihmisille.

Yhteistyö

Hyödynnä koko organisaatiosi näkemys liiketoiminnan suunnittelussa. Yhdessä olette paljon viisaampia.

Kun annat organisaatiosi hyödyntää näkemyksiään jo yrityksen liiketoimintaa suunniteltaessa, lopputuloksena syntyy realistisempi budjetti, joka halutaan saavuttaa.

Turvallisuus

Finazillan käyttöoikeusrajauksia hyödyntämällä jaat budjetin osiot turvallisesti juuri oikeille ihmisille ilman kaavavirheitä ja taulukoiden yhdistelyä.

Yhdessä asetetut tavoitteet myös motivoivat organisaatiota tavoittelemaan yhteistä päämäärää.

 

Tulos- ja tasebudjetointi

Unohda työläs tietojen yhdistely

Finazillan avulla organisaatiosi näkemys tulevaisuudesta jalostuu tulos- ja tasebudjeteiksi.

Voit unohtaa useiden taulukoiden yhdistelystä johtuvien virheiden aiheuttaman epävarmuudentunteen. Pääbudjetit koostuvat hallitusti osabudjeteista ja virheitä syntyy vähemmän.

 Taseen budjetointi ja rahavarat

Taseen budjetointi voi olla hankalaa, tiedämme sen. Finazillalla tasebudjetointi on helpompaa ja voit ottaa taseen ennustamisen osaksi kuukausittaisia rutiineja.

Ajantasainen tasebudjetti auttaa ennustamaan esimerkiksi kassavirtaa kuukausien tai jopa vuosien päähän.

Kassavirta

Varautuminen

Finazillan avulla pidät itsesi jatkuvasti ajan tasalla rahavarojen kehityksestä.

Ohjelmisto tarjoaa työkalut sekä lyhyen, että pitkän ajan kassavirran ennustamiseen. Finazillan avulla pystyt varautumaan ylä- ja alamäkiin entistä paremmin.

 Lyhyen ja pitkän ajan kassavirta

Finazillassa lyhyen ajan kassavirtalaskelmilla tarkoitetaan ennusteita, jotka perustuvat tiedossa olevien kassamaksujen ja kassatulojen eräpäiviin. Yleisimmistä talousjärjestelmistä tarvittava tieto siirtyy Finazillaan joka yö.

Tyypillisesti lyhyen ajan kassavirtaennusteita voidaan laatia muutamalle viikolle tai kuukaudelle. Ennusteisiin voidaan sisällyttää myös reskontrien ulkopuolisia tekijöitä, kuten palkkoja ja lainojen lyhennyksiä, jolloin ennusteista saadaan mahdollisimman tarkkoja.

Finazillassa pitkän ajan kassavirtalaskelmat ovat puolestaan laskennallisia ennusteita, jotka johdetaan tulosbudjetista ja tasebudjetista. Pitkän aikavälin kassavirtalaskelmia voidaan laatia kuluvalle ja tuleville tilikausille.

Jatkuva ennustaminen

Finazillan avulla et joudu ohjaamaan yritystäsi peruutuspeilistä.

Ohjelmiston ennusteominaisuus täydentää näkemystäsi tulevaisuudesta toteutuneilla luvuilla ja varmistaa, että sinulla on paras mahdollinen näkyvyys pitkälle tulevaisuuteen. Rullaava ennustaminen mahdollistaa oikeiden päätösten tekemisen oikeaan aikaan.

Esimerkiksi 12 kuukauden rullaava ennuste syntyy Finazillan avulla vaivattomasti. Et joudu käyttämään aikaasi tietojen yhdistelyyn vaan voit siirtyä suoraan ennustamaan.

Varaa demo