Budjetointijärjestelmä

Budjettia pidetään yleisesti yhtenä yritysten tärkeimmistä päätöksenteon työkaluista. Hyvä budjetointijärjestelmä mukautuu yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin ja auttaa tekemään parempia päätöksiä.

Moderni budjetointijärjestelmä integroituu osaksi talousjohdon prosesseja.

Budjetointijärjestelmä budjetoinnin kaikkiin vaiheisiin

Vuosibudjetti

Finazillan avulla voit kirkastaa organisaatiosi tulevien vuosien tavoitteet vuosibudjetin muodossa. Budjetointijärjestelmä mahdollistaa myös vuosibudjetin tehokkaan hyödyntämisen jatkuvan ennustamisen pohjana.

Vuosibudjetit voidaan laatia budjetointijärjestelmässä helposti, joko yritystasoisena tai dimensioittain.

Budjettiseuranta budjetointijärjestelmässä

Jatkuva budjettiseuranta on tärkeä osa yritysten budjetointi-, ennuste ja raportointiprosessia. Finazillassa tämä työläs talousraportoinnin vaihe voidaan useimmiten automatisoida täysin.

Yleisimmistä Suomessa käytetyistä taloushallinnon järjestelmistä, kuten Procountorista ja Netvisorista, on rakennettu automatisoitu ja ajastettu tiedonsiirtoliittymä Finazillaan. Tutustu budjetointijärjestelmän valmiisiin integraatioihin.

Jatkuva ennustaminen

Vuosibudjetin tarkoituksena on toimia yrityksen johdon apuna suurten linjojen määrittämisessä ja pitkän aikavälin suunnitelmien tekemisessä.

Jatkuva, esimerkiksi rullaava, ennuste on puolestaan erinomainen tapa tarkentaa lähikuukausien tavoitteita.

Rullaavassa ennusteessa ennalta määritetyn mittainen aikaikkuna rullaa aikajanalla tilikausista riippumatta. Ennustekauden loppuun lisätään uusia ennustekuukausia samaan tahtiin, kun toteumalukuja syntyy. Tällöin ennuste tarjoaa päätöksentekijöille aina mahdollisimman tarkan näkemyksen lähitulevaisuudesta, jatkuvasti päivittyvän ennusteen muodossa.

Pääbudjetit ja osabudjetit

Pääbudjetit

Budjetointijärjestelmässä budjetti koostuu tavallisesti pääbudjeteista ja osabudjeteista. Pääbudjetit ovat tulosbudjetti sekä tasebudjetti.

Pääbudjeteista tulosbudjetti laaditaan yrityksissä lähes poikkeuksetta. On kuitenkin hyvin tyypillistä, että yrityksissä taseen budjetointi jää liian vähälle huomiolle, koska se koetaan työlääksi ja hankalaksi toteuttaa.

Finazilla budjetointijärjestelmän budjetointi on toteutettu siten, että myös taseen budjetoinnin työmäärä on kohtuullinen.

Mikäli budjetointiprosessin tavoitteisiin kuuluu kassavirran, maksuvalmiuden ja omavaraisuuden ennustaminen, myös taseen ennustaminen on huomioitava.

Osabudjetit

Budjetointijärjestelmässä liiketoimintaa on mahdollista ennustaa osabudjetteja hyödyntäen. Osabudjetteja voivat olla muun muassa myyntibudjetit, ostobudjetit, valmistusbudjetit, henkilöstöbudjetit, investointibudjetit, projektibudjetit jne.

Kassavirta

Kassavirran ennustaminen ja hallinta budjetointijärjestelmässä

Budjetointijärjestelmän avulla voidaan laatia eräpäiviin perustuvan lyhyen ajan kassavirtaennusteen tuleville viikoille jopa päivätasolla. Lisäksi voit laatia pitkän ajan kassavirtaennusteita ja rahoituslaskelmia tuleville kuukausille ja vuosille.

Budjetointiohjelmisto Finazilla tarjoaa markkinoiden kattavimmat työkalut yrityksen kassavirran ja rahoituksensuunnitteluun luoden entistä paremmat edellytykset tehokkaalle talousjohtamiselle.

Tutustu Finazillaan, autamme mielellämme