Rullaava budjetointi

Finazilla tarjoaa yrityksille tehokkaat työkalut kaikkiin liiketoiminnan suunnittelun ja seurannan vaiheisiin. Esimerkiksi rullaava budjetointi onnistuu Finazillassa vaivattomasti.

Finazilla onkin parhaillaan yrityksessä, joissa jatkuva ennustaminen on otettu kuukausittaiseksi rutiiniksi.

Ilmainen demo Finazillan rullaavasta budjetoinnista

Rullaava budjetointi budjetointimenetelmänä

Rullaava budjetointi tukee liiketoimintaa

Jatkuva ennustaminen ja rullaava budjetointi ovat nousseet nopeasti muuttuvassa ympäristössä yhä tärkeämpään rooliin. Ei ole tavatonta, että loppuvuodesta laadittu vuosibudjetti on vanha jo joululomilta palatessa. Siksi jatkuva liiketoiminnan ennustaminen on monissa yrityksissä välttämätöntä.

Rullaava budjetointi käytännössä

Rullaavalla budjetoinnilla tarkoitetaan budjetointimenetelmää, jossa ennalta määritetyn mittainen aikaikkuna liukuu aikajanalla tilikausista ja kalenterikuukausista riippumatta. Ennustekuukausia lisätään aikaikkunan loppupäähän samaa tahtia kuin toteumalukuja syntyy.

Rullaavan budjetoinnin suurin hyöty on, että se tarjoaa yrityksen johdolle mahdollisimmat tarkan näkemyksen lähitulevaisuudesta jatkuvasti päivitettävän ennusteen muodossa. Sopiva ennusteiden päivittämistiheys riippuu yrityksen liiketoiminnasta, mutta tyypillisesti rullaavan budjetoinnin omaksuneet yritykset päivittävät ennusteitaan kuukausittain tai kvartaaleittain.

Finazillan avulla voit laatia rullaavia budjetteja lyhyelle tai pitkälle aikavälille liiketoiminnan tarpeista riippuen. Rullaavalle budjetoinnille on kuitenkin tyypillistä, että aikaikkuna on suhteellisen lyhyt. Esimerkiksi kolmen, kuuden ja 12 kuukauden rullaavat budjetit ovat hyvin yleisiä.

Rullaava budjetti ja vuosibudjetti täydentävät toisiaan

Rullaava budjetointi on jatkuvaa ennustamista

Vuosibudjetin tarkoitus on toimia toimintasuunnitelmana tulevalle tilikaudelle tai vuodelle. Rullaavan budjetin, kuten muidenkin ennusteiden, on puolestaan tarkoitus toimia päätöksenteon välineenä budjettikauden sisällä. Niiden avulla voidaan laatia myös epävirallisia ennusteita.

rullaava budjetointi

Vinkki: Finazillassa voit hyödyntää laatimiasi vuosibudjetteja ennusteiden pohjana.

Finazillassa rullaavien budjettien laatiminen on helppoa.

Useimmiten suurin kynnys rullaavan budjetoinnin aloittamiselle on sen aiheuttama suuri työmäärä. Finazillassa työtaakka on pienempi, koska kirjanpidon toteumatiedot siirtyvät automaattisesti ennusteille. Finazillan käyttäjänä et joudu keräämään toteumatietoja rullaavan budjettisi pohjaksi – Finazilla tekee sen puolestasi.

Hyödynnä Finazillan osabudjetointiominaisuuksia myös rullaavassa budjetoinnissa.

Finazillan osabudjetointiominaisuuksien avulla varmistat, että ennusteet vastaavat liiketoimintasi tarpeita. Voit luoda haluamasi myyntiennusteet, ostoennusteet, investointiennusteet ja ennusteet henkilöstön kustannusten kehityksestä oman liiketoimintasi ehdoilla. Käytössäsi on yhtä laajat budjettien räätälöintimahdollisuudet kuin vuosibudjetoinnissa.

On kuitenkin huomionarvoista, että rullaavassa budjetoinnissa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää prosessin keveyteen ja ketteryyteen. Rullaavassa budjetoinnissa ennusteet päivittyvät usein ja siksi päivittämisen tulee olla helppoa ja nopeaa.

Sitouta budjetoinnilla

Ota henkilöstö mukaan rullaavaan budjetointiin

Kenellä voisi olla parempi näkemys tulevien kuukausien todennäköisistä kaupoista, kuin myyjilläsi?

Parhaaseen tarkkuuteen rullaavassa budjetoinnissa päästään useimmiten silloin, kun henkilöstö on mukana prosessissa. Finazilla mahdollistaa vastuun jakamisen oikeille ihmisille turvallisesti ja hallitusti.

Käyttöoikeuksia rajaamalla henkilöllä on pääsy vain siihen tietoon, joka häntä koskee. Luottamukselliset tiedot, kuten henkilöstöbudjetit, ovat Finazillassa vain valittujen henkilöiden ulottuvilla.

Ilmainen demo Finazillan rullaavasta budjetoinnista