Vuosibudjetti

Yritysten liiketoiminnan suunnittelu on muuttunut entistä dynaamisemmaksi ja jatkuvan ennustamisen merkitys on korostunut entisestään. Siitä huolimatta tulevalle vuodelle tai tilikaudelle laadittu vuosibudjetti on edelleen yrityksille yksi tärkeimmistä talousjohtamisen työkaluista.

Finazilla tarjoaa tehokkaat työkalut yrityksen vuosibudjetin laadintaan.

Ilmainen demo Finazillan budjetoinnista

Mikä on vuosibudjetti?

Vuosibudjetti kuvaa tulevat liiketoimintakuukaudet numeroina

Vuosibudjetti on kuvaus yrityksen tulevasta vuodesta tai tilikaudesta numeroiden muodossa. Tavallisesti vuosibudjetti laaditaan kerran vuodessa tilikaudelle kerrallaan.  Vuosibudjetin tarkoitus on kirkastaa yrityksen tavoitteet tulvalle vuodelle tai tilikaudelle.

Perinteinen vuosibudjetointi on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä ja sen tarpeellisuus on kyseenalaistettu monissa pk-yrityksissä. Kritiikin taustalla on ajatus, voidaanko tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa laatia pitkän aikavälin budjetteja ja ennusteita?

Tarpeellista vai ei?

Kritiikistä huolimatta vuosibudjetti on pitänyt pintansa yhtenä tärkeimmistä talousjohdon päätöksenteon välineistä, sillä se on erinomainen tapa varautua tulevan budjettikauden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Monissa yrityksissä vuosibudjetti toimii organisaation virallisena toimintasuunnitelmana, jota täydennetään budjettikauden aikana epävirallisemmilla ennusteilla.

Finazillan avulla voit kirkastaa organisaatiosi tulevan tilikauden tavoitteet vuosibudjetin muodossa täysin ilman taulukkolaskentaohjelmaa. Ohjelmisto mahdollistaa jatkossa myös vuosibudjetin tehokkaan hyödyntämisen jatkuvan ennustamisen pohjana.

Finazillan avulla realistinen vuosibudjetti.

Yrityksesi muotoinen vuosibudjetti

Finazillan avulla voit luoda vuosibudjetin, joka todella kuvaa liiketoimintaasi. Pelkkä lukujen syöttäminen kirjanpidon tileille tai tiliryhmätasolle ei yleensä riitä, vaan liiketoiminta on kuvattava osabudjetteja hyödyntäen.

Finazillan osabudjetointiominaisuudet mahdollistavat muun muassa myynnin, ostojen, henkilöstön ja investointien budjetoinnin juuri haluamastasi näkökulmasta ja haluamallasi tarkkuudella.

Ohjelmiston vuosibudjettipohjat, osabudjetit mukaan lukien, ovat täysin käyttäjän räätälöitävissä. Esimerkiksi vuosibudjetin myynti voidaan budjetoida myyjittäin, asiakkuuksittain, tuotteittain tai tuoteryhmittäin liiketoimintasi tarpeet huomioiden.

Finazillan suurin vahvuus on sen mukautuvuus. Voit luoda yrityksesi näköisen budjetin yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta.

Finazillassa voidaan hyödyntää valmiita osabudjettipohjia, jotka helpottavat vuosibudjetin laatimista.

Finazillan vuosibudjetoinnissa

Finazillan tarjoamat hyödyt vuosibudjetoinnissa

 • Taulukkolaskentaohjelmassa laadituille budjeteille tyypilliset kaavavirheet vähenevät
  • Tietojen linkitys toisiinsa on hallittua
  • Kaavat ovat suojassa virheellisiltä muokkauksilta
 • Budjetointivastuun hajauttaminen organisaatioon oikeille henkilöille
  • vastuun hajauttaminen on turvallista ja hallittua rajattujen käyttöoikeuksien avulla
  • ihmiset pääsevät muokkaamaan ja katselemaan vain heidän toimenkuvaansa koskevia tietoja
 • Täysin räätälöitävät budjettipohjat
  • budjetit perustuvat yrityksen tilikarttaan
  • Mahdollisen konsernin tilikarttojen ei tarvitse olla identtiset
  • Käyttäjä voi itse muokata budjettipohjia
 • Automatisoitu budjettiseuranta
  • Käyttäjänä sinun ei tarvitse koota budjettiseurantaraportteja – Finazilla tekee sen puolestasi
 • Vuosibudjettia on helppo hyödyntää ennusteiden pohjana
  • Voit kopioida vuosibudjetin ennusteen pohjaksi ja täydentää budjettia toteumaluvuilla
 • Budjettiversioiden vertailu on helppoa

Ilmainen demo Finazillan budjetoinnista