Business Intelligence (BI)

Business Intelligence -raportoinnin avulla pääset uppoutumaan tiedon alkulähteelle riippumatta siitä, missä se sijaitsee.

Finazillan Business Intelligence -raportoinnin avulla yhdistät talousraportit sekä operatiivisen datan tiedoksi, jonka avulla ymmärrät liiketoimintaanne entistä paremmin.

 

Finazilla Business Intelligence käytännössä?

Finazillan raportointi koostuu talousraportoinnista sekä operatiivisesta Business Intelligence -raportoinnista.

Finazillan talousraportoinnilla tarkoitetaan tuloksesta ja taseesta johdettuja lukuja riippumatta siitä pohjautuvatko ne toteutuneisiin lukuihin, budjetteihin tai ennusteisiin.

Business Intelligence -raportointi puolestaan raportoi kaiken sen, mitä tuloslaskelmalta ja taseesta ei ole johdettavissa. Esimerkiksi tuntiraportit, kassaraportit, asiakaskohtaiset myynnit tai toimittajakohtaiset ovat esimerkkejä operatiivisista raporteista.

Lyhyesti sanottuna: Finazillan avulla raportoit ja seuraat mitä tahansa liiketoimintatietoa.

Jalosta tieto paremmiksi päätöksiksi

Ota tiedosta hyöty irti helposti

Finazillan Business Intelligence integroituu organisaationne käyttämiin järjestelmiin tuoden sen osaksi organisaationne päivittäistä raportointia.

Operatiivisen datan tietolähteinä voivat toimia esimerkiksi osto- ja myyntilaskut tai toiminnanohjaus-, CRM-, kassa-, HR-, ja tuntikirjausjärjestelmät.

Yhdistä toteutumat ennusteisiin

Budjetoi sitä, mitä haluat seurata.

Mikäli organisaationne ennustaa myyntiä asiakkaittain tai ostoja toimittajittain, haluat varmasti myös seurata toteumaa samalla tasolla.

Finazilla mahdollistaa budjetoinnin ja ennustamisen liiketoimintanne ehdoilla mahdollistaen toteutuman raportoinnin juuri samalla tarkkuudella.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä