Blogi


Budjetoinnin merkitys yrityskaupoissa

Laadukas budjetointiprosessi auttaa yrityksen johtoa tekemään parempia päätöksiä ja ohjaamaan yritystä kohti tavoitteita. Yksi näistä tavoitteista voi olla löytää yritykselle ostaja tietyllä aikavälillä.

Yhä useampi Finazillan käyttäjä mainitseekin budjetointityökalun olevan heille tapa pitää yritys jatkuvasti myyntikuntoisena. Laadukkaasti tuotetut budjetit, ennusteet ja raportit luovat vaikutelman hyvin johdetusta yrityksestä ja voivat nousta arvoon arvaamattomaan yrityskauppatilanteessa.

Mutta onko laadukkaalla budjetointiprosessilla todella mahdollista vaikuttaa yrityksen toteutuneeseen kauppahintaan ja myyntiaikaan?

Haastattelimme yrityskauppojen asiantuntijaa Juuso Aulankoa aiheen tiimoilta. Aulanko on 3J Partners Oy:n perustajaosakas ja toimitusjohtaja. Hän on ollut toteuttamassa yli 100 yrityksen omistusjärjestelyä yrityksen myyjän tai ostajan kumppanina.

Myyjä, hyppää hetkeksi ostajan saappaisiin

Yritystä myytäessä on hyvä huomioida, että ostaja on ostamassa tulevaisuutta, eikä menneitä tuloksia ja voittoja. Historia antaa toki pohjaa ja faktaa tulevaisuuden mahdollisuuksille, mutta ei välttämättä yhtään euroja uudelle omistajalle.

Näin ollen myytävän yrityksen yhtenä tärkeänä myyntimateriaalina on tulevaisuuden ennusteet ja budjetit, jotka vielä parhaassa tapauksessa ovat hyvin linjassa ja johdettavissa historian raporteista.  – Aulanko kertoo.

Hyvä raportointi luo uskottavuutta ja lyhentää myyntiaikaa

Aulangon mukaan ihannetilanne on, että myyvä taho pystyy näyttämään ostajalle järjestelmien tuottamaa toteutunutta ja ennustettua dataa mahdollisimman reaaliaikaisesti.

Aina kun raportit ovat ajantasaiset ja saatavilla päivitettyinä niin se lisää uskottavuutta, asiantuntijuutta ja antaa kuvan hyvin johdetusta yrityksestä. Nämä tekijät edesauttavat myyntiprosessin aikataulussa pysymistä, koska turhat odotusvaiheet jäävät pois tai lyhenevät.

Vielä jos taloustietoihin pystytään yhdistämään muita mahdollisia laadullisia ja määrällisiä tietoja niin yrityksen menestyksen mitattavuus paranee.

MIlloin sisäisen laskennan merkitys korostuu?

Aulanko korostaa sekä menneen, että tulevan ajan datan tärkeyttä yrityksen myyntiprosessissa.

Mitä pidemmältä ajalta tietoa on hyödynnettävissä, sitä paremmin voidaan esittää kausivaihteluita ja osoittaa isojen urakoiden merkityksiä toiminnalle. Luonnollisesti samalla voidaan muodostaa yrityksen historiasta kehityspolkua jne.

Aulangon kokemuksen mukaan sisäisen laskennan merkitys korostuu, mikäli liiketoimintaan liittyy isoja ja pitkiä projekteja osatuloutuksineen ja ennakkomaksuineen.

Budjetti on yrityksen myyntimateriaalia parhaimmillaan

On totta, että yrityksen tarina, brändi ja asiakkuudet voivat muodostaa suuren osan yrityksen arvosta ostajalle.

Budjettien, ennusteiden ja raporttien avulla viestit asiakkaalle, että yrityksellä on edellytykset menestyä myös talouslukujen valossa.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.