Blogi


Kassavirran ennustaminen ja hallinta

Mikä on juuri teidän yrityksellenne sopivin tapa ennustaa kassavirtaa?

Kassavirran ennustaminen on aina ajankohtainen aihe – ja hyvästä syystä. Yrityksen menestykselle voidaan asettaa lukemattomia erilaisia mittareita, mutta jokainen niistä on toissijainen, jos yrityksellä ei ole kassassa rahaa. Kassavirta on yritystoiminnan perusedellytys.

Toisin kuin moni ajattelee, kassavirran ennustaminen ei koske ainoastaan kassakriisissä rypeviä yrityksiä vaan ihan kaikkia.

Esimerkiksi kova kasvu rasittaa lähes aina kassaa. Kasvun riskeistä tulee kuitenkin helpommin hallittavia silloin, kun liiketoimintaa osataan tarkastella kassan, eikä ainoastaan tuloksen näkökulmasta.

Toisaalta kassavirtakapeikoistakin on helpompi selvitä silloin, kun kassavirran ennustamiseen ja hallintaan on olemassa prosessi ja välineet. Kassakriisin ollessa akuutti, on erittäin huono aika alkaa luoda prosesseja kassavirran ennustamiseen

Kassavirran hallinta on tulevaisuuteen varautumista. Ei ainoastaan alamäkiin ja kriiseihin vaan myös eteen tuleviin upeisiin mahdollisuuksiin. Tulevaisuutta ei kannata jättää sattuman varaan.

 

Lyhyen ajan kassavirran ennustaminen

Perin yrittäjämäinen lähestymistapa kassavirran hallintaan on sellainen, että herätään aamulla aikaisin ja katsotaan, paljonko firman tilillä on rahaa. Sitten vasta keitetään kahvit.

Jotkut yrittäjät ovat vieneet kassavirran hallinnan jopa niin pitkälle, että he laskevat tulevien viikkojen kassavirran kehitystä ihan eräpäivien, lainan lyhennysten ja palkanmaksujen perusteella. Tämä on tosi hyvä tapa ennustaa kassavirtaa, mutta se soveltuu vain lyhyen ajan kassavirran ennustamiseen.

Tällä ennustemetodilla voidaan ennakoida rahavarojen kehitystä maksimissaan muutamien viikkojen päähän.

Pitkän ajan kassavirran ennustaminen

Kun kassavirtaa ennustetaan pidemmälle tulevaisuuteen, kuten tuleville kuukausille tai vuosille, kannattaa asiaa tarkastella isompana kokonaisuutena ja siirtyä päiväkohtaisesta ennustamisesta esimerkiksi kuukausitarkkuuteen.

Kaikista tehokkain tapa ennustaa pitkän ajan kassavirtaa on tulos- ja tase-ennustamiseen perustuva menetelmä. On tärkeää huomioida, että pelkkä tulosennuste ei tarjoa näkymää kassavirtaa, vaan tase tulee huomioida riittävässä laajuudessa.

Tämä ei kuitenkaan tietenkään tarkoita, että taseesta tarvitsee ennustaa jokainen yksityiskohta, vaan nimenomaan ne erät, jotka ovat yrityksenne kassavirran ennustamisen kannalta merkityksellisiä. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi

  • myyntisaamiset ja ostovelat
  • saadut ennakot ja ennakkomaksut
  • lainanlyhennykset
  • lomapalkkavelka.

Useimmiten lomapalkkavelan huomioiminen on erityisen tärkeää, jotta kassavirtaa voidaan ennustaa myös lomakausien yhteyteen, eli niihin hetkiin, jolloin kuopat kassavirrassa ovat yleisimpiä.

Yllä oleva lista ei ole kaikenkattava vaan ennustettavat muuttujat voivat olla juuri teidän yrityksessänne joitakin aivan muita.

Miksi ennustaa kassavirtaa tulos- ja tase-ennusteen avulla?

Pitkän ajan kassavirtaa kannattaa siis ehdottomasti ennustaa tulos- ja tase-ennusteeseen perustuen

Tämän ennustemetodin hyvä puoli on, että se on laajasti käytetty ja talousjohtajat sekä muut talouden ammattilaiset ovat suhteellisen yksimielisiä siitä, että se on toimiva tapa ennustaa pitkän ajan kassavirtaa.

Ennustemenetelmän hyviin puoliin lukeutuu myös se, että se tuottaa ennustetta samassa muodossa, jossa kirjanpitojärjestelmä tuottaa toteumatietoa, jolloin toteuman ja ennusteen seuraaminen on helppoa ja monissa tapauksissa se pystytään jopa automatisoimaan, esimerkiksi Finazillan avulla.

Tämän ennustetavan heikko puoli on puolestaan se, että se vaatii tekijältään enemmän talouden substanssiosaamista verrattuna tuleviin eräpäiviin perustuvaan lyhyen ajan kassavirtaennusteeeseen. Ennen kuin kassavirtaa aletaan ennustaa tulos- ja tase-ennusteeseen perustuen, on hyvä varmistaa, että tuloksen ja taseen logiikka on hallussa riittävällä tasolla.

Finazilla helpottaa kassavirran ennustamista ja hallintaa

Finazilla helpottaa sekä lyhyen- että pitkän ajan kassavirran ennustamista. Erityisen suuren hyödyn se tarjoaa pitkän ajan kassavirran ennustamiseen, sillä Finazilla huomioi taseen jatkuvuuden.

Finazillan avulla rakennat tulos- ja tasebudjetit tehokkaasti ja sitoutat organisaation mukaan budjetointi ja ennusteprosessiin.

Voit budjetoida muun muassa myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit joustavasti muokattavia osabudjetteja hyödyntäen ja unohtaa lukemattomat Excel-pohjaiset budjetointityökalut.

Osabudjettien avulla syntyvät aiempaa tarkemmat pääbudjetit.

Lisäksi budjetointivirheitä syntyy vähemmän. Mukautuvuutensa ansiosta Finazillan budjetointi taipuu sekä pienen yrityksen, että suuren konsernin tarpeisiin.

Varaa Finazilla-demo