Blogi


Budjetointi startupissa

Startup by Dennis Skley (CC BY-ND 2.0)

Startup-yritykselle on olemassa varmasti monia erilaisia määritelmiä. Itse miellän startup-yritykset yrittäjävetoisiksi ja toimintahistorialtaan nuoriksi yrityksiksi, joilla on rohkeutta tavoitella kasvua. Startup-henkinen rohkea tavoitteiden asettaminen on tehnyt hyvää meidän insinööriyhteiskunnallemme, jossa vaatimattomuus on ollut suuri hyve.

Jotta kasvuhakuisuus ei mene pelkäksi haaveiluksi, yrityksellä on oltava selkeä suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännössä tämä suunnitelma tarkoittaa budjettia, jossa on kuvattu, kuinka yritys aikoo toteuttaa suunnitelmansa taloudellisesti. Sen lisäksi, että budjetti toimii yrityksen numeerisena toimintasuunnitelmana, se on myös erinomainen väline osoittaa idean kaupallinen potentiaali rahoittajille.

Useimpien vakavasti otettavien rahoittajien silmissä huolellisesti ja realistisesti laadittu budjetti tuo nuorelle yritykselle uskottavuutta, jota hissipuheella ei voida saavuttaa.

Budjetin avulla voit osoittaa, että et ole pelkkä taivaanrannanmaalari suurine suunnitelminesi, vaan olet oikeasti luomassa vakavastiotettavaa liiketoimintaa.

Budjetin avulla osoitat taloudellisen potentiaalin

Startup-henkisten yritysten kohdalla olen törmännyt kahdenlaiseen suhtautumiseen budjetoinnista puhuttaessa. Toisille ajatus budjetoinnista tuntuu turhalta, koska luotto omaan ideaan ja tiimiin on niin järkkymätön, ettei mikään voi mennä vikaan. Toisille taas budjetin laatiminen on itsestäänselvyys.

On kuitenkin tosiasia, että pelkkä hyödyn tuottaminen yrityksen asiakkaalle ei riitä menestystarinan luomisessa, vaikka sen tulisi olla kaiken toiminnan pääasiallinen tavoite. Olen itsekin törmännyt lukuisiin loistoideoihin, joiden olisin toivonut menestyvän, mutta joita ei ole onnistuttu jalostamaan kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Ideasta voi muodostua kestävä menestystarina vain, jos se tuottaa rahallista hyötyä myös yrityksen omistajille. Budjetti on erinomainen keino varmistaa idean toimivuus myös tästä näkökulmasta.

Käytä tarvittaessa asiantuntijaa budjetoinnissa

Budjetointia ja liiketoiminnan ennustamista ei tietenkään voida ulkoistaa samalla tavalla kuin muita yrityksen taloushallinnon asioita. Budjetoinnissa on kysymys oman liiketoiminnan kuvaamisesta numeerisessa muodossa.

Mikäli omat intohimot ja osaaminen ovat muualla kuin yrityksen talousasioissa, kannattaa budjetoinnissa käyttää apuna asiantuntijaa. Parhaaseen tulokseen päästään, kun budjetti laaditaan tulos- ja tasebudjettien muotoon ja niissä noudatetaan yleisiä kirjanpidosta tuttuja lainalaisuuksia.

(Huom. Tasebudjetti tarvitaan ainakin silloin kun yrityksen rahoitusta ja kassavirtaa halutaan ennustaa useiksi kuukausiksi tai vuosiksi eteenpäin.)

Budjetti on päätöksenteon väline

Oikeiden rahoittajien löytäminen on ilmeisen suuri osa startup -yrittäjyyttä, koska kova kasvu vaatii paljon rahaa. Siitä huolimatta budjettia ei tulisi laatia vain myyntimateriaaliksi rahoittajien suuntaan, vaan sen pitäisi toimia myös oman päätöksenteon tukena.

Mielestäni budjetti on ennen kaikkea apuväline parempien päätösten tekemiseen. Nykyään on muodikasta sanoa, että yritystä ei pitäisi ohjata peruutuspeilistä vaan katse pitää olla tiukasti tulevaisuudessa.

Startup-yritysten kohdalla budjetoinnin ja ennustamisen tarve korostuu, koska historiatietoa ei ole vielä ehtinyt kertyä riittävästi. Useimmiten budjetin luvut ovat ainoata käyttökelpoista talousdataa päätöksenteon tukena. Siksi budjetti kannattaa laatia huolella ja ennusteita on syytä laatia jatkuvasti.