Blogi


Budjetointiohjelmisto, joka hallitsee kassavirran

Kassavirran ennustaminen vaatii budjetoijalta syvää liiketoiminnan ja talouden ymmärtämistä – eikä päästä budjetointiohjelmistoa sen helpommalla.

Luotettava kassavirran ennustaminen ja hallinta edellyttävät budjetointiohjelmistolta joustavuutta, sekä tulos- että tasebudjetoinnin osalta. Tyypillisesti juuri taseen hyödyntäminen kassavirran ennustamisessa on ollut kova pala budjetointiohjelmistoille, mikä on pakottanut talousjohtajat ennustamaan liiketoimintaansa taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen.

Huom. Mikäli budjetointi ja kassavirran ennustaminen ovat vielä tuntemattomia aiheita, suosittelen ensin lukemaan aiemmat artikkelimme. Oikean budjetointiohjelmiston valintaan kannattaa paneutua vasta tämän jälkeen.

Tässä muutama hyvä artikkeli, joista aloittaa tutustuminen:

Kassavirran hallinta ja ennustaminen edellyttävät taseen budjetointia

Tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet syntyvät satunnaisia ennustetarpeita varten kätevästi vaikkapa Excelillä, kunhan hiiri ja näppäimistö ovat osaavissa käsissä. Jatkuva ennusteiden ylläpitäminen on puolestaan huomattavan työlästä taulukkolaskentaohjelman avulla riippumatta siitä, minkälainen virtuoosi konetta käyttää.

Mikäli ennustamisen tarve on jatkuva ja säännöllinen, on syytä harkita budjetointiohjelmiston käyttöönottoa.

Kassavirran hallinta käytännössä

Budjetointiohjelmisto helpottaa huomattavasti taseen budjetointia, koska suurin osa tuloksen ja taseen välisistä lainalaisuuksista voidaan automatisoida.

Esimerkiksi Finazilla budjetointiohjelmisto on rakennettu sitten, että tilikauden voitto siirtyy automatisoidusti taseen omaan pääomaan ja kassavirtaennuste voidaan muodostaa hyödyntämällä pankkitiliä taseen täsmäytystilinä. Taseen jatkumo on huomioitu ja pitkälle automatisoitu.

Kassavirran ennustaminen perustuu täysin yleisiin kirjanpidoin lainalaisuuksiin, eikä ole taloushallinnon osaajalle monimutkainen asia – teoriassa. Käytännössä ennusteiden ylläpitäminen on kuitenkin aikaa vievää, koska manuaalisia vaiheita on paljon.

Moderni budjetointiohjelmisto helpottaa huomattavasti kassavirtaennustamiseen kuluvaan aikaa ja vähentää virheiden määrää.

Osabudjetointi helpottaa kassavirran ennustamista

Toinen kassavirran ennustamista helpottava tekijä on mahdollisuus osabudjetointiin ilman erillisiä Excel-taulukoita.

On tavallista, että yrityksissä laaditaan Excelillä osabudjetteja myynneistä, ostoista, markkinoinnista, henkilöstöstä lomapalkkajaksotuksineen, investoinneista poistoineen ja niin edelleen. Kaikki tämä tieto jalostetaan osaksi tulos- ja tase-ennusteita, joita voidaan raportoida esimerkiksi kassavirta ja rahoitusennusteiden muodossa.

Modernin budjetointiohjelmiston suurimpia hyötyjä on se, että tiedot ovat jo alun perin linkitettyinä toisiinsa ja esimerkiksi myyntiennusteen tai investointilaskelman päivittämisen yhteydessä päivitetty tieto ui aina kassavirtaennusteelle saakka.

Ennusta kassavirta oikein, mutta oikomatta

Kokemukseni mukaan kassavirran ennustamisesta tehdään usein liian vaikeaa. Kenties yleisin ongelma on, että pitkän ajan kassavirran ennustamisessa pyritään tarkkuuteen, joka ei todellisuudessa ole realistinen.

Usein kassavirtaa pyritään ennustamaan yksittäisiin eräpäiviin perustuen erilaiset maksuehdot huomioiden useiden kuukausien tai jopa vuosien päähän. Tätä menetelmää tulisi kuitenkin käyttää tavallisesti vain lyhyen ajan, muutamien viikkojen päähän laadittavien, kassavirtaennustamisen laatimiseen.

Katso videolta, kuinka Finazilla budjetointiohjelmisto ratkoo sekä lyhyen-, että pitkän aikavälin kassavirtaennustamisen haasteet.

PYYDÄ DEMO FINAZILLASTA