Blogi


Budjetointiratkaisu Procountorin käyttäjälle

Procountor on mainio taloushallinnon ohjelmisto. Ominaisuuksiltaan Procountor sopii hyvin sekä suurille että pienille organisaatioille ja on varsin toimiva ratkaisu myös tilitoimiston työkaluksi.

Tarvittaessa Procountorin käyttäjän on mahdollista laajentaa ohjelmiston budjetointi-, raportointi- ja kassavirtaennustamisen ominaisuuksia Finazillan avulla.

Procountorin käyttäjän on mahdollista ottaa Finazilla käyttöön ilman työlästä integraatioprojektia. Valmis integraatio on tilattavissa helposti Procountorin ystävällisestä asiakastuesta Finazillan käyttöönoton yhteydessä.

FINAZILLA + PROCOUNTOR = TEHOKASTA TALOUSJOHTAMISTA

Procountor – Finazilla integraatio

Procountorin ja Finazillan välillä tieto liikkuu ajastetusti ja automatisoidusti joka yö. Käyttäjänä sinun ei tarvitse huolehtia siirtotiedostoista vaan edellisen päivän tiedot ovat päivittyneet Finazillaan aamulla töihin tullessasi.

Integraatiossa siirtyvät kirjanpidon tositteet, ostolaskut, myyntilaskut sekä suoritukset.

Finazillan avulla ennustat liiketoimintaasi ja kassavirtaa

Finazillan avulla voit luoda tulos- ja tasebudjetit, sekä kassavirtalaskelmat ilman Exceliä.

Voit ennustaa esimerkiksi myynnit, ostot, henkilöstön ja investoinnit joustavasti muokattavia osabudjetteja hyödyntäen. Osabudjetit nivoutuvat Finazillassa kätevästi pääbudjeteiksi.

Raportointi ja budjettiseuranta

Finazilla täydentää Procountorin raportointia graafisin ja numeerisin raportein. Yleisimmät raportointitarpeet täyttyvät Finazillan valmiilla raporteilla, mutta voit lisäksi laatia juuri omaa tai asiakkaasi liiketoimintaasi kuvaavia raportteja.

Finazillan raportointi ei rajoitu ainoastaan kirjanpidon tietoon, vaan raportointia voidaan täydentää laskuilta ja muista tietolähteistä poimitulla tiedolla.

Finazilla tarjoaa Procountorin käyttäjälle käytännössä automatisoidun budjettiseurannan ja talousraportoinnin.

LATAA OPAS TEHOKKAASEEN BUDJETOINTIIN