Blogi


Budjetti auttaa yritysrahoituksen saamisessa

Taloudellisen riskin ottaminen kuuluu yrittäjyyteen. Erityisen vahvasti riskinottaminen on läsnä silloin, kun yritystoiminnan tavoitteena on rakentaa kasvua.

Yrittäjät eivät kuitenkaan ole ainoita yritystoiminnan riskinottajia, vaikka he suurimman henkilökohtaisen riskin kantavatkin. Riskinoton mahdollistajina toimivat erilaiset rahoittajat ja lainoittajat, kuten esimerkiksi pankit, ELY-keskukset, Tekes sekä yksityiset sijoittajat.

Nämä yritystoiminnan kannalta välttämättömät riskinoton mahdollistajat ovat useimmiten hyvin kiinnostuneita siitä, onko suunnitelman taustalla budjetti vai onko kyse hullunrohkeasta heittäytymisestä. Henkilökohtaisesti osaan arvostaa molempia ja parhaimmillaan yrittäjyys on sopiva sekoitus näitä molempia. Tosin budjetti on aina oltava, vaikka se alkuvaiheessa olisikin vain sivistynyt arvaus.

Seuraavaksi tarkastelemme riskinottoa pankin näkökulmasta. Asiantuntijana toimii Jani Jokela, joka toimii yksityispankkiirina OP Keski-Suomen Private Banking – yksikössä. Kyseessä on täyden palvelun yksikkö, jossa hoidetaan yritysten ja yrittäjien sijoitusvarallisuutta sekä rahoitushankkeita.

Pankki arvostaa budjettia

Jokela kuvaa budjetoinnin merkitystä pankin näkökulmasta osuvasti:

”Yrityksen rahoitusprosessi käynnistyy usein tilinpäätöstietojen tarkastelulla. Pankin näkökulmasta laadukas budjetointi antaa kuitenkin yrityksen tulevaisuudesta parhaan kuvan. Budjetin avulla yrittäjä voi perustella lukujen muodossa mihin tulevien vuosien kasvuluvut perustuvat.

Realistisen ja uskottavan budjetin merkitys on erityisen suuri silloin, kun kyse on nuoresta yrityksestä, jolla ei vielä ole osoittaa pitkää menestyksekästä historiaa toteumalukujen kautta.

Laadukkaasti laadittu budjetti on myös osoitus siitä, että yrittäjä ymmärtää liiketoimintansa todelliset mahdollisuudet ja tiedostaa riskit.”

Kassavirran budjetointi on erinomainen mittari myös pankin näkökulmasta

Kassavirran ja rahoituksen ennustaminen on yksi Finazillan yleisimmin esille nousevista asiakashyödyistä. Kyky ennustaa kassavirtaa on myös rahoittajan näkökulmasta äärimmäisen tärkeää.

”Yritysrahoituksessa puhutaan usein vakuuksista ja vakuusarvoista, tärkein mittari kuitenkin on kassavirta. Pankki ei lähde ensisijaisesti rahoittamaan vakuuksia vaan tulevia kassavirtoja.

Yksinkertaisena vertauksena tästä voidaan käyttää asuntolainan hakijaa, joka ei pysty kertomaan tulevista tuloistaan mitään. On selvää, ettei edellytyksiä lainan myöntämiselle ei tällöin ole ja sama periaate pätee myös yritysten rahoittamisessa” kertoo Jokela.

Muut rahoituspäätöksen kannalta tärkeät tunnusluvut

Kassavirtalaskelman lisäksi Jokela nostaa esiin myös käyttökatteen ja omavaraisuusasteen merkityksen osana yrityksen rahoitushakemusprosessia.

”Käyttökatteen osalta lasketaan se aika, mikä yrityksellä menee käyttökatteella maksaa pankista hankittu laina pois. Omavaraisuusaste puolestaan antaa parhaan kuvan siitä, että mikä on yrityksen mahdollisuus toimia ja pitää maksukykyä yllä esimerkiksi laskusuhdanteessa.” Jokela lisää.

Hyviä uutisia

Rakentava ja opettavainen keskustelumme Jani Jokelan kanssa vahvisti molempien osapuolten näkemystä siitä, että hyvä budjetti sopii sekä päätöksenteon, että yritysrahoituksen työkaluksi.

Hyvän budjetin kaava:

  • Luo osabudjetit: myyntibudjetti, henkilöstöbudjetti, ostobudjetti, investointibudjetti, lainabudjetti jne.
  • Kokoa osabudjetit tulos- ja tasebudjeteiksi, joista voidaan johtaa kassavirta
  • Ole realistinen ja johdonmukainen
  • Luo budjetti, ennusta jatkuvasti ja seuraa tunnuslukujen kehitystä

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.