Blogi


Kannattava liiketoiminta ei takaa vahvaa kassaa

Osta halvalla ja myy kalliilla – siitä on kannattava liiketoiminta tehty! Näin sanoi autokauppias, kun kävin potkimassa käytettyjen autojen renkaita viikonloppuna.

Tämä ikivanha lausahdus pitää kaikessa naiiviudessaan sisällään paljon viisautta ja on loistava lähtökohta monenlaisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Oikeassa elämässä hyvin harva liiketoiminta on kuitenkaan aivan näin suoraviivaista ja yksinkertaista. Liiketoiminnan kasvaessa ja kehittyessä muuttujat lisääntyvät yllättävän nopeasti.

Hyvä esimerkki tästä on se, että vaikka tuloslaskelman alarivi näyttäisi kuukausi toisensa jälkeen plussaa, yrityksen kassa voi siitä huolimatta ammottaa tyhjyyttään. Kannattava liiketoiminta ei siis automaattisesti tarkoita vahvaa kassaa.

Aiheesta voisi varmasti kirjoittaa vaikka kirjan tai pari, mutta listaan nyt muutaman usein vastaan tulevan kassavirtaan vaikuttavan seikan. Esitän myös muutaman helpon vinkin, jotka saattavat monissa tapauksissa parantaa kassatilannetta yllättävän nopeasti.

Investoinnit

On hyvin tavallista, että liiketoimintaan liittyy erilaisia investointeja, kuten laitehankintoja, kiinteistöjä ja tuotekehitystä. Merkittävät investoinnit ja niiden vaikutus liiketoimintaan arvioidaan tavallisesti ennen investointipäätöstä – ainakin jollakin tasolla. On kuitenkin hyvin tavallista, että investoinnin vaikutus pitkän ajan kassavirtaan ei ole täysin selvä investointia tehdessä.

Investointien suunnittelu ja niiden kassavaikutusten arviointi tapahtuu luotettavimmin tasebudjetin kautta. Tasebudjetti kuitenkin puuttuu monelta sellaiseltakin yritykseltä, joka hyötyisi siitä merkittävästi.

Pelkkä tuloksen budjetointi ei luo edellytyksiä kassavirran suunnittelulle ainakaan investointipainotteisilla toimialoilla. Siksi tasebudjetoinnin kautta tehtyä ja jatkuvaa investointisuunnittelua tehdään lähinnä niissä yrityksissä, joissa investoinneilla on huomattava merkitys.

Lainojen tiukka maksuohjelma

Investointeihin, kuten liiketoiminnan pyörittämiseen muutenkin liittyy hyvin usein vieras pääoma. Luulen, että suomalaiseen luonteenlaatuun kuuluu tyypillisesti halu maksaa velat pois nopeasti.

Maksuohjelman suunnittelussa kannattaa kuitenkin olla vähintään realisti ja joskus jopa pessimisti, mikäli olosuhteet sen sallivat. Liian tiukat lainojen maksuohjelmat voivat ajaa kannattavankin liiketoiminnan ahtaalle.

Myyntisaamiset ja saatavien hallinta

Suomalaisilla yrityksillä olisi paljon petrattavaa saatavien hallinnassa. On hyvin tavallista, että yrityksen tase pullistelee myyntisaamisia ja suuri määrä yrityksen rahavaroista on jumissa jossakin aivan muualla kuin omalla tilillä.

Jotta tilanne ei riistäydy käsistä, on yrityksellä oltava selkeä luottopolitiikka, jota noudatetaan säntillisesti.

Yritysten olisi myös syytä muistaa, että muistuttaminen ja perintä eivät ole epäkohteliaita toimenpiteitä, vaan kuuluvat oleellisesti yritystoiminnan pelisääntöihin. Saatavien hallinnassa tulee olla jämpti, mutta kohtelias, koska nämä toiminnot vaikuttavat merkittävästi yrityskuvaan.

Minusta selkeä ja johdonmukainen saatavien hallinta on ennen kaikkea asiakaspalvelua!

Ostovelat

Saatavien hallintaa on syytä tarkastella myös toisesta näkökulmasta, eli ostovelkojen näkökulmasta. Toisen saatavat ovat toisen velkoja.

Tyypillisin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvä haaste on eripituiset maksuajat. Haaste muodostuu useimmiten silloin, kun asiakkaat ovat neuvotelleet laskuille pitkät maksuajat, mutta ostolaskuissa maksuajat ovat vastaavasti lyhyet.

Tällaisista tilanteista selvitään usein maksuajoista neuvottelemalla tai limiitin hyödyntämisellä. Asia kannattaa kuitenkin ottaa huomioon jo sopimuksia tehdessä.

Varasto

Varaston hallinta on kassavirran hallinnan kannalta äärimmäisen merkittävä tekijä monilla toimialoilla. Tavara- ja materiaalivarastoihin voi sitoutua tietyillä toimialoilla valtavat määrät pääomaa.

Varaston hallinnassa markkinoiden ja toimintaympäristö tunteminen, sekä muutosten ennakoiminen ovat tärkeitä seikkoja.

Varaston huomioiminen budjetointiprosessissa ja kassavirranhallinnassa otetaan käsittelyyn myöhemmin omana artikkelina tässä blogissa.

Henkilöstö

Henkilöstö on suurimmassa osassa yrityksiä yksi suurimmista, ellei suurin kuluerä. Samaan aikaan sen on myös asia, josta ei kannata tinkiä.

Henkilöstön budjetointi aiheuttaa kassavirran kantilta päänvainaa ainakin kasvavissa yrityksissä. Myös stabiili ja kannattava liiketoiminta saattaa kohdata kassavirtahaasteita näin lomakaudella, jos lomapalkkajaksotuksia ei ole budjetoitu.

Kuten vanha sanonta kuuluu: Kesä kuivaa sen minkä kast… ..no ainakin kassan.

Ylisuuren osingot

Yrityksen tehtävä on jo osakeyhtiölain mukaan tuottaa voittoa osakkaille. Ylisuuren osingot voivat kuitenkin johtaa kannattavan liiketoiminnan ahtaalle, joten osinkojen jakamisessa tulisi olla maltti mukana.

Lopuksi:

Kuten todettu, myös kannattava liiketoiminta voi kohdata kassavirtahaasteita. Syitä voi olla monia ja yllä mainitsin muutamia usein havaittuja tekijöitä haasteiden taustalla.

Lataa opas kassavirran ennustamiseen.