Blogi


Kassaennuste auttaa onnistumaan

Sitä saat mitä mittaat, kuuluu tuttu sanonta. Silti yllättävän moni yritys jättää mittaamatta ja ennen kaikkea ennustamatta juuri sen seikan, joka eniten merkitsee – nimittäin kassavirran. Päivän kassatilanne käydään kyllä tarkistamassa säännöllisesti, mutta ajantasainen kassaennuste puuttuu liian monelta yritykseltä.

Kassaennusteen tulisi olla jokaisen kasvuyrityksen talousohjauksen kulmakivi. Se tulisi ottaa huomioon kaikissa budjetoinnin, ennustamisen, raportoinnin ja tavoiteasetannan vaiheissa.

Yrityksen toiminnan tavoite ei voi pitkässä juoksussa olla vain myynnin kasvattaminen, mikä helposti unohtuu kovimmassa kasvuvaiheessa.

Kaiken vastuullisen liiketoiminnan tavoitteena on oltava positiivisen kassavirran tuottaminen riippumatta siitä, mikä taho liiketoimintaa rahoittaa. Yrityksen on kyettävä tuottamaan positiivista kassavirtaa ja sitä kautta voittoa omistajilleen. Tämän määrittää jo osakeyhtiölaki.

Lataa opas kassavirran ennustamiseen

Kassaennuste luo turvaa

Yritykset asettavat tyypillisesti tavoitteita ja mittareita myynnin kehitykseen, kannattavuuteen ja operatiiviseen toimintaan liittyen, mikä on hyvän johtamisen kannalta erittäin hyödyllistä. Kaikkien näiden tavoitteiden täyttyminen kuitenkin edellyttää, että yrityksellä on myös kassassa rahaa toteuttaa suunnitelmansa.

Eikö hyvin toimiva myynti ja hyvä kannattavuus sitten joka tapauksessa muutu ajan myötä vahvaksi kassaksi?

Valitettavasti ei. Hyvä kannattavuus ei takaa vahvaa kassaa ja siksi kassaennuste on välttämätön työkalu useimmille kasvuyrityksille.

Mistä kassaennuste muodostuu

Finazilla blogin lukijoille, sekä talouden ammattilaisille on varmasti jo tuttua, mistä osatekijöistä kassaennuste muodostuu, mutta kerrataan se vielä:

Ennusta liiketoiminnan rahavirta:

Ennuste liiketoiminnan rahavirroista kertoo, kuinka hyvin myynnin tuoma rahavirta kattaa liiketoiminnan ylläpitämisen kulut sen ennustetulla kulurakenteella.

Huomioi investointien rahavirta:

On tavallista, että yrityksen tulorahoitus ei kata kaikkia investointeja, jolloin rahoitusta voidaan hakea yrityksen osakkailta tai pankeilta. Investointien kassavaikutus on syytä huomioida ennusteissa ainakin silloin, kun niiden merkitys on esimerkiksi tuotekehityspanostusten vuoksi merkittävä.

Huomioi rahoituksen rahavirta:

Rahoituksen rahavirta pitää sisällään oman pääoman ja vieraan muutokset. Tämä kertoo, mistä lähteistä yritys on toimintaansa rahoittanut ja onko se maksanut osinkoa osakkeenomistajilleen.

Näistä osatekijöistä yritys voi muodostaa ennusteen rahavarojen kehityksestä yksinkertaisella kaavalla: Liiketoiminnan rahavirta + Investointien rahavirta + Rahoitusten rahavirta = Rahavarojen muutos

Kassavirta löytyy sieltä taseen puolelta

Yllättävän suuri osa yrityksistä laatii pelkkiä tulosbudjetteja ja tulosennusteita. Tämä on ongelmallista silloin, kun tavoitteena on saada aikaa mahdollisimman realistinen kassaennuste.

Tasetta ei ole tietenkään pakko budjetoida jokaista yksityiskohtaa myöten, mutta sen huomioiminen tietyiltä osin on välttämätöntä. Esimerkiksi myyntisaamisten ja ostovelkojen huomioiminen on useimmiten varsin relevanttia kassaennusteen näkökulmasta.

On myös toinen tapa laatia kassaennuste – tai ehkä useampiakin.

Tietenkin on mahdollista laatia kassaennuste päivä- tai viikkotasolla yksinkertaisesti plus ja miinuslaskuja hyödyntäen tiedossa olevia ja oletettuja eräpäiviä.

Tämä tapa soveltuu hyvin tavallisesti muutaman viikon päähän laadittujen ennusteiden laadintaan, mutta heikommin pitkän ajan ennustamiseen, muun muassa hankalan seurattavuuden ja ylläpidettävyyden vuoksi.

Tavallisesti parhaaseen lopputulokseen päästään, kun lyhyen ajan kassaennuste laaditaan päivätasolla tuleville viikoilla tai niin pitkälle kun eräpäivät ovat kohtuullisella tarkkuudella ennakoitavissa. Useimmilla toimialoilla noin 30 päivää on sopiva aikaikkuna tällaisten ennusteiden laatimiselle.

Pidemmän ajan kassaennusteet kannattaa laatia tulos- ja tase-ennusteita hyödyntäen.

Laadi kassaennuste Finazillan avulla

Lataa opas kassavirran ennustamiseen