Blogi


Kassavirtalaskelma päätöksenteon avuksi

Kassavirtalaskelma on yritykselle korvaamaton päätöksenteon väline. Laadukkaasti toteutettuna se on kenties yleispätevin tapa varmistaa, että yrityksen liiketoiminta kehittyy tavalla, joka on talouden näkökulmasta kestävä.

Kassavirtalaskelma ja ennen kaikkea rahoituksen ennustaminen ovat asioita, jotka aiheuttavat yrittäjissä epätietoisuutta, koska niissä uppoudutaan yrityksen liiketoimintaan huomattavasti ”osta kalliilla ja myy halvalla” -periaatetta syvemmälle. Ei liene ihme, että talouden raporteista juuri kassavirta– ja rahoituslaskelmat ovat niitä, joihin rahoittajien huomio tavallisesti kiinnittyy.

Tämän artikkelin tarkoituksena on riisua kassavirtalaskelman yltä turha mystiikka paneutumalla siihen, mistä yrityksen kassavirrassa ja rahoituksessa todella on kysymys.

Ennustava rahoitus- ja kassavirtalaskelma

Päätöksenteon, kuten myös rahoittajien näkökulmasta rahoitus- ja kassavirtalaskelmien tulee olla luonteeltaan ennustavia.

Laadukas ja informatiivinen kassavirtalaskelma pitää sisällään yrityksen toiminnan näkökulmasta relevantin aikajakson menneiden kuukausien lukuja, mutta myös näkymän tulevaisuuteen. Se kuinka pitkälle rahoitusta ja kassavirtaa voidaan ennustaa, riippuu yrityksen tarpeista ja liiketoiminnan ennustettavuudesta.

Ennustettavuuden ylläpitäminen edellyttää paitsi tuloksen, myös taseen ennustamista, mikä tekee ennustettavuuden ylläpitämisestä työlästä taulukkolaskentaohjelmalla. Finazilla tarjoaa onneksi suuren helpotuksen tähän pulmaan. Tutustu tarkemmin pyytämällä Finazilla-demo tästä.

Kassavirtalaskelman rakenne

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kertoo paljon yrityksen arjen suoriutumisesta. Käytännössä liiketoiminnan rahavirta kuvaa, kuinka hyvin myynnin tuottama rahavirta riittää juoksevien kulujen ja välittömien menojen maksuun.

Useimmiten tavoitteena on varmasti saavuttaa positiivinen liiketoiminnan rahavirta, jolloin rahaa riittää myös voitonjakoon tai investointeihin.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta osoittaa vieraan ja oman pääoman muutokset. Käytännössä rahoituksen rahavirran ennustamisen tavoitteena on selvittää, mistä lähteistä saatavilla rahavirroilla yritys toimintansa rahoittaa ja kuinka paljon se kykenee maksamaan osinkoa omistajilleen.

Tämä kohta selvittänee sitä, miksi rahoittajan mielenkiinto kohdistuu useimmiten juuri kassavirtalaskelmaan ja rahoituslaskelmaan.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirrat kuvaavat aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuuden hankintoja ja myyntejä. Esimerkkejä näistä voivat olla esimerkiksi koneiden ja kaluston hankinnat tai tuotekehitys.

On tavallista, että liiketoiminnan rahavirta ei yksin kata investointeja, jolloin lisäksi tarvitaan lisärahoitusta esimerkiksi yrityksen omistajilta, sijoittajilta tai pankeilta.

Kassavirta kokonaisuutena ratkaisee

Liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta muodostavat yhdessä kattavan kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja ennen kaikkea menestymisen mahdollisuuksista tulevaisuudessa – olettaen, että laskelmat laaditaan myös tuleville kuukausille.

Vinkit kassavirtalaskelman laatijalle

Vinkki 1. Taloushallinto ja talousjohtaminen eivät ole rakettitiedettä. Luotettavan kassavirtalaskelman laatiminen kuitenkin edellyttää hyvää taloushallinnon perusosaamista, joka karttuu kokemuksen kautta. Jos omat vahvuutesi ovat muualla kuin talousasioissa – käytä rohkeasti asiantuntijaa.

Vinkki 2. Kassavirtalaskelma syntyy osaavissa käsissä kätevästi taulukkolaskentaohjelmalla kertaluontoisesti. Sen jatkuva ylläpitäminen on kuitenkin kohtuuttoman työlästä ilman moderneja työkaluja.

Kysy rohkeasti, kuinka kassavirtalaskelma luodaan ja ylläpidetään Finazillassa!

Lataa opas kassavirran ennustamiseen.