Blogi


Mikä budjetoinnissa askarruttaa? Neljä yleisintä asiaa.

Mikä budjetoinnissa askarruttaa

Tässä artikkelissa käymme lävitse neljä asiaa, jotka talousjohtoa budjetoinnissa ja ennustamisessa askarruttaa.

Artikkeli on katsottavissa kokonaisuudessaan myös alla olevalta videolta!

 

Ennen kuin siirrymme varsinaiseen listaan, haluan vielä tarkentaa, että yleensä tapaan talousjohtajia. Joskus myös talouspäälliköitä ja kontrollereita. Menneisyydessä olen tavannut huomattavasti enemmän yrittäjiä ja tilitoimistojen edustajia, jolloin askarruttavat aiheetkin olivan hieman erilaisia.

1. Integraatiot ja tiedonsiirto

Asia, josta keskustelemme melkein jokaisen asiakkaan kanssa ovat integraatiot.

Moderni talousjohtaja ei halua ottaa käyttöön budjetointi- ja ennusteratkaisua, joka ei integroidu muihin heidän käyttämiin järjestelmiin.

Tämä on myös selkeä kehityskohta yritysten talousprosesseissa, koska yleensä budjetointi ja ennustaminen on toteutettu Excelillä, joka ei integroidu helposti oikein mihinkään. Usein budjetointi- ja ennuste-Excel on kuin talousprosessien keskellä oleva autiosaari, johon tieto ei liiku sisään, eikä tieto liiku ulos.

Finazillan hyvä integroitavuus onkin tärkeä asia monelle asiakkaallemme.

2. Budjetoinnin jalkauttaminen

Toinen asia, josta keskustelemme asiakkaiden kanssa, on budjetoinnin jalkauttaminen organisaatioon.

Käytännössä kyse on siitä, kuinka paljon ihmisiä budjetointi- ja ennusteprosessiin kannattaa ottaa mukaan.

Toisaalta ihmisten mukaan ottaminen tuo läpinäkyvyyttä ja moni haluaa olla mukana tavoitteiden asettamisessa. Toisaalta taas joillekin henkilöille budjetointi ja ennustaminen saattaa olla rasite.

Ei ole olemassa yksiselitteistä ohjetta siihen, kuinka monta ihmistä teidän yrityksenne budjetointi- ja ennusteprosessissa pitäisi olla mukana, mutta asiassa kannattaa toimia tällä tavalla:

Luokaa budjetointi- ja ennustetapa, joka toimii ja testatkaa sitä pienessä porukassa. Kun olette aivan varmoja, että se toimii, ottakaa ihmisiä mukaan riittävässä laajuudessa.

Laajamittaisesti ihmisiä kannattaa ottaa mukaan vasta siinä vaiheessa, kun tiedätte tarkasti, mitä tietoa heiltä halutaan ja minkälaisiin syöttöpohjiin heidän tulee syöttää tietoja.

3. Tarvitseeko ennustaa tasetta?

Kolmas asia, joka asiakkaita  askarruttaa on, tarvitseeko ennustaa tasetta?

On tärkeää miettiä, miksi budjetoidaan ja miksi ennustetaan.

Jos yrityksenne tavoitteena on ennustaa kassavirtaa ja rahoitusta, tase tarvitsee huomioida – ainakin tietyssä laajuudessa.

Usein tase jätetään kuitenkin budjetoimatta ja ennustamatta, koska se voi olla Excelillä todella työlästä.

4. Henkilöstöstökulujen ennustaminen

Neljäs asia, josta juttelemme melkein jokaisen asiakkaan kanssa, on henkilöstökulujen ennustaminen. Tämä on asia, jonka nostan yleensä itse esille.

Hyvä henkilöstöbudjetti huomioi myös lomapalkkajaksotukset ja lomarahat. Tämä mahdollistaa rahavarojen ennustamisen myös lomakausien yhteyteen.

Meillä on Finazillassa tosi kätevä työkalu henkilöstökulujen budjetointiin ja tarjoamme sen mielellämme myös teidän käyttöönne.

Jos haluat nähdä Finazillan käytännössä, niin ei muuta kuin osoitteeseen www.finazilla.fi ja varaa demo.

Varaa demo