Blogi


Näin kasvatat tilitoimiston myyntiä

Tilitoimistopalvelun tarjoajia on markkinoilla paljon – noin 4300 kappaletta. Suurin osa palveluntarjoajista pyrkii kiinnittämään asiakkaiden huomion kohtalaisen samanlaisella palveluarsenaalilla, minkä vuoksi asiakkaan voi olla hankalaa löytää juuri se itselle sopiva tilitoimisto.

Tilitoimistopalveluiden pohjan luovat lakisääteiset kirjanpitopalvelut ja massasta halutaan erottua erilaisilla ohjelmisto-, neuvonta- ja rahoitusratkaisuilla.

Erityisesti uusasiakashankinnassa edellä mainittuja lisäpalveluita hyödynnetään jo kohtalaisen aktiivisesti, koska usein asiakas arvostaa suuresti palveluiden olemassaoloa riippumatta siitä, aiotaanko niitä todella hyödyntää vai ei.

Harmillisen usein näiden lisäpalveluiden tuottaminen uusmyynnin jälkeisessä elämässä jää arjen kiireiden jalkoihin. Tässä asiassa tilitoimistoilla olisi ryhdistäytymisen paikka, koska juuri lisäpalveluissa itää kasvun siemen.

Tunnetko todella asiakkaasi?

Suurin osa tilitoimistossa työskentelevistä ihmisistä varmasti kokee tuntevansa asiakkaansa erittäin hyvin. Ovathan he jatkuvasti yhteydessä keskenään asiakkaan taloutta ja kirjanpitoa koskevissa kysymyksissä.

Kirjanpitäjä tuntee asiakkaan tilikartan kuin omat taskunsa ja kustannuspaikatkin ovat ulkomuistissa. Asiakkaan arkeen tuodaan helpotusta erilaisilla raportointiratkaisuilla, kuittiskannereilla ja muilla aidosti hyödyllisillä työkaluilla.

Pitkässä asiakassuhteessa myös asiakkaan lasten harrastukset ja kotiasiat saattavat olla hyvin tiedossa, koska hyvästä kirjanpitäjästä tulee asiakkaalle helposti arjen luottohenkilö, jolle voi jutella ihan kaikesta.

Kirjanpitäjä ei kuitenkaan läheskään aina tunne asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita yhtä hyvin, mikä on ongelmallista asintuntijapalveluiden tuottamisen näkökulmasta.

5 kysymystä, joilla kasvatat tilitoimiston myyntiä

Aivan aluksi on opittava ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa. Ei ainoastaan taloushallintoa.

Alla olevien kysymysten avulla opit ymmärtämään asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita entistä paremmin ja ennen kaikkea sitä, mihin pyrkii tulevaisuudessa. Tulevaisuuden tilitoimistopalvelu on ennakoivaa!

  1. Millaisena näette yrityksenne vuoden, kolmen vuoden ja viiden vuoden päästä?
  2. Oletteko laatineet esitetystä tavoitteesta suunnitelman?
  3. Mikäli tavoiteltu kasvu tai muu tavoite toteutuu, vaatiiko se uusien ihmisten palkkaamista, investointeja tai muita suuria panostuksia?
  4. Mitkä ovat liiketoimintanne suurimmat riskit?
  5. Tunnemme yrityksenne taloushallinnon tarpeen todella hyvin. Voimmeko auttaa teitä myös liiketoiminnan suunnittelussa ja kasvun hallinnassa?

Itsestäänselvyyksiä?

Ehkä, mutta itsestäänselvyyksiä, jotka unohtuvat arjessa helposti itse kultakin. Toivoisin, että tilitoimistot oppisivat tulevaisuudessa hyödyntämään olemassa olevan asiakaspotentiaalin entistä paremmin. Siitä hyötyisi sekä asiakas, että tilitoimisto.

Usko tai älä, mutta yllättävän moni asiakas toivoo saavansa talousasiantuntijan apua liiketoiminnan suunnitteluun, eli budjetointiin ja ennustamiseen. Tällaisia palveluita ei vain aina osata kysyä tilitoimistolta, koska ne mielletään perinteisen tilitoimistopalvelun ulkopuolisiksi palveluiksi.

Tuota asiantuntijapalvelut tehokkaasti Finazillan avulla.

Tutustu Finazillaan veloituksetta