Blogi


Näkemykseni suomalaisesta tilitoimistokentästä

Viimeisen kolmen vuoden aikana suomalainen tilitoimistokenttä on tullut allekirjoittaneelle hyvin tutuksi. Minulla on ollut kunnia tavata huomattavan suuri määrä tilitoimistojen edustajia ja koen oppineeni heiltä jokaiselta paljon. Ilahduttavan monien kanssa yhteistyö jatkuu edelleen.

Osa tilitoimistoista on ollut suuria ja toiset pieniä. Toiset ovat toimineet vuosikymmeniä, kun taas osa on ollut vasta aloittamassa liiketoimintaansa tavatessamme.

Kuin huomaamatta olen luonut mielessäni neljä kategoriaa, joihin tilitoimistot lajittelen. Kategoriointi ei perustu mihinkään tutkittuun tietoon vaan omaan näppituntumaani. Kategorisointi on myös hyvin karkea ja toimija voi olla sekoitus kahta eri ryhmää. Toivon kuitenkin, että oma näkemykseni herättäisi tilitoimistoyrittäjiä pohtimaan omaa liiketoimintaansa hieman eri näkökulmasta.

Neljä erilaista tilitoimistoa

1. Kehittyvät ketjut

Suomalainen tilitoimistokenttä on ketjuuntunut voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Muutama ketju palvelee huomattavan suurta määrää suomalaisista yrityksistä ja ketjuuntuminen näyttää jatkuvan edelleen.

Eräänä ketjuuntumista edistävänä ajurina toimii todennäköisesti vanhempien tilitoimistoyrittäjien eläköityminen, mikä mahdollistaa ketjuille kasvun yritysostoin. Eläkeikää lähestyville tilitoimistoyrittäjille liiketoiminnan myyminen jollekin suuremmista toimijoista on luonnollinen tapa varmistaa toiminnan jatkumo. Tästä näkökulmasta asetelma on win-win tilanne.

Yritysostoin kasvaneet ketjut ovat jatkuvan muutoksen alla. Prosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen on jatkuvaa, jotta palvelutarjoama pysyy mahdollisimman yhtenäisenä. Pitkälle kehitetyt ja joskus myös yksinkertaistetut prosessit yhdistettynä suuriin volyymeihin mahdollistavat tehokkaan ulkoistusratkaisun suurellekin asiakkaalle.

Toisaalta työntekijä- ja toimipistelukumäärän kasvaessa palvelun tasalaatuisuudessa tulee väistämättä haasteita, koska tilitoimistopalveluun liittyy aina ihmistyötä oli kyse sitten sähköisestä tai paperisesta taloushallinnosta.

Kenties voimakkain trendi tilitoimistoketjujen palveluvalikoimassa ovat liiketoiminnan ennustamiseen ja kassavirran suunnitteluun liittyvät lisäpalvelut.

2. Suuret ja tyytyväiset

Suurilla ja tyytyväisillä tilitoimistoilla tarkoitan pitkään toimineita liikevaihdoltaan noin 1-6 miljoonan kokoluokkaan vuosien mittaan kasvaneita tilitoimistoja, joilla ei enää ole merkittäviä kasvutavoitteita. Näille toimistoille on usein muodostunut laaja ja vakiintunut asiakaskunta, jonka myötä toimijat monissa tapauksessa tekevät hyvää tulosta.

Nämä toimijat eivät useimmiten ole kovin halukkaita kehittämään toimintaansa, koska nykyinen toimintatapa toimii ja on toiminut pitkään. Ymmärrän tämän ajattelutavan – toimivaa kun ei tarvise korjata.

Pelkään kuitenkin, että tämän kategorian tilitoimistojen aika alkaa käydä vähiin. Kovan kilpailun keskellä ei voi pärjätä ilman jatkuvaa kehittämistä. Kategorian yritykset tulevat vähitellen poistumaan kentältä yrittäjien eläköitymisen, yrityskauppojen ja asiakkaiden tarpeiden muuttumisen myötä.

Usein tämän kategorian tilitoimistoilla on asiakkainaan myös iäkäämpiä yrittäjiä, jotka ovat tyytyväisiä tuttuun ja turvalliseen palveluun. Sukupolvenvaihdosten ja asiakkaiden eläköitymisen myötä asiakkaiden päättäjiksi tulee yhä nuorempaa väkeä, joka saattaa hakea modernimpaa otetta taloushallintoon.

Siksi prosessien ja työkalujen kehittäminen olisi juuri nyt erityisen tärkeää!

3. Pienet ja innovatiiviset

Tämän kategorian yritykset ajavat tilitoimistokentän murrosta ja ovat etunenässä määrittämässä kehityksen suunnan. Tämän kategorian yritykset eivät ajattele palveluitaan ensisijaisesti omien sisäisten prosessiensa, vaan asiakkaiden tarpeiden kautta.

Asiakkaille tarjotaan perinteisen tilitoimistopalvelun lisäksi sisäisen laskennan palveluita ja tuotteista on rakennettu asiakkaan tarpeita vastaavia palvelukokonaisuuksia. Muun muassa liiketoiminnan ennustettavuuteen tähtäävät controller- ja talouspäällikköpalvelut ovat hyvin yleisiä modernien tilitoimistojen palvelutarjoamassa.

Tällä hetkellä suurin kilpailu houluttelevimmista asiakkaista, kuten kasvuyrityksistä, käydään kehittyvien ketjujen ja näiden pienten ja innovatiivisten toimistojen välillä. Siinä missä suuret ketjut herättävät brändillään luottamusta asiakkaassa ja usein käyttävät myös hintaa kilpailuvalttinaan, pystyy pieni ja innovatiivinen toimija tarjoamaan usein henkilökohtaisen ja räätälöidyn palvelukokonaisuuden.

Pienten ja innovatiivisten toimijoiden etu on ilman muuta ketteryys ja kyky mukautua markkinan muutoksiin nopeasti. Suuren ketjun suuntaa ei muuteta tuosta vain.

4. Pienet ja taantuneet

Suomessa on hurja määrä tilitoimistoyrittäjiä, jotka ovat vaipuneet synkkyyteen sähköisen taloushallinnon yleistymisen edessä. Tutut ja turvalliset mapit ja niiden ympärille rakennetut päivärutiinit ovat niin kovin tärkeitä, ettei niistä tohtisi luopua. Ymmärrän tämänkin, mutta olen muutoksen perässä olisi tultava, vaikka se ei mukavaa olisikaan.

Muutosta kammoksutaan varsinkin silloin kun oma työura alkaa olla loppupuolella, eikä oikein enää viitsisi opetella uutta. Ymmärrän kyllä tunteen. Valitettavasti en vain oikein tiedä, kuinka voisin tämän kategorian edustajia auttaa ja paras apuni on varmasti kannustava taputus olkapäälle.

Mihin kategoriaan kuulut?

Minulle nämä neljä kategoriaa toimivat myynnin työkaluna. Lähestyn kunkin kategorian yrityksiä hieman eri näkökulmasta, koska heitä kiinnostaa eri asiat Finazillassa.

On selvää, ettei tämäkään asia ole aivan näin mustavalkoinen ja tilitoimisto voi olla sekoitus kahta eri kategoriaa. Jos kuitenkin tunnistat itsesi kategoriasta, johon et halua kuulua, kannattaa muistaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä aloittaa muutosta. Autan siinä mielelläni.

Ota yhteyttä