Blogi


Perstuntuma talousjohtamisen työkaluna

”Olen pyörittänyt tätä firmaa 20 vuotta ja tiedän kyllä, miten nämä hommat hoidetaan. Ei tässä mitään budjettia tarvita.” – Asiakas X

Suurinta osaa suomalaisista yrityksistä johdetaan tällä mentaliteetilla ja kieltämättä moni tekee sen kaiken lisäksi todella menestyksekkäästi.

Vaikka olen itse budjetoinnin, talousjohtamisen ja jatkuvan talousennustamisen puolestapuhuja, en silti väheksy intuition merkitystä yrityksen johtamisessa. Jokainen työpäivä pitää sisällään pieniä ja suurempia valintoja, jotka on kyettävä tekemään hetkessä.

Itse asiassa vanha kunnon perstuntuma omaan liiketoimintaan on menestyksen edellytys. Päätöksiä on pystyttävä tekemään tarvittaessa myös tunnepohjalta.

Mikä on budjetoinnin merkitys johtamisessa?

Yritys ei kuitenkaan voi olla tuuliviiri, jonka suunta muuttuu päivän fiiliksen mukaan.

Perstuntuman lisäksi yrityksellä tulee olla myös selkeät pitkän aikavälin tavoitteet, jotka antavat raameja päivittäiselle päätöksenteolle. Mikäli yritystä johdetaan ilman selkeitä numeerisia pitkän aikavälin tavoitteita, suunta voi huomaamatta muuttua arjen tiimellyksessä.

Budjetoinnin ja jatkuvan talousennustamisen avulla voidaan varmistaa, että yrityksellä on selkeä määränpää, jota kohti se kulkee.

Joillekin perstuntuma riittää

Jos liiketoiminta on hyvin pienimuotoista, vakiintunutta, eikä yritys tavoittele kasvua tai muuta muutosta, voi pelkkä oman liiketoiminnan perinpohjainen tunteminen mahdollistaa hyvien päätösten tekemisen.

Usein yrittäjät valittavat olevansa niin tiukasti kiinni arjen askareissa, että pitkän aikavälin suunnittelulle ei yksinkertaisesti jää aikaa. Suunnittelemattomuus ja sen seurauksena aiheutunut epävarmuus tulevaisuudesta aiheuttaa monelle yrittäjälle valtavasti stressiä.

Tähän vaivaan tosin usein auttaa se, että yrittäjä löytää itselleen tilitoimiston, joka kykenee tarjoamaan asiakkailleen kattavan raportoinnin ja osaa huomauttaa mahdollisista epäkohdista ajoissa. Tällöin ennakoivia toimenpiteitä ja ennusteita voidaan toteuttaa tarpeen ilmaantuessa.

Kasvuyrityksessä johdonmukainen ennustaminen on välttämätöntä

Silloin kun yritys on muutoksen keskellä tai se tavoittelee kasvua, ei pelkkä mututuntuma riitä. Liikevaihtotavoite on toki helppo ravistaa hihasta, mutta mikäli kasvu halutaan toteuttaa hallitusti, on budjetointi- ja ennusteprosessia kehitettävä.

Esimerkiksi kassavirran ennustaminen kasvuyrityksessä ilman johdonmukaista budjetointia, ennustamista ja raportointia on hankalaa tai usein jopa mahdotonta.

Kasvuyrityksessäkään persuntuman merkitystä talousjohtamisen työkaluna ei pidä unohtaa, mutta se kannattaa ilman muuta jalostaa budjetiksi.

 

Tarvitsetko apua talousjohtamisessa ja liiketoiminnan suunnittelussa?

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.