Blogi


Sisäinen laskenta tehdään yritystä varten

Kuvan lähde: www.flickr.com/photos/14752079@N00/1718468702/

Oppikirjamaisesti ilmaistuna laskentatoimi voidaan jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen, jotka ovat sisäinen laskentatoimi ja ulkoinen laskentatoimi. Tässä artikkelissa paneudun erityisesti ensin mainittuun ja löysään kravattia sen verran, että kutsun sitä tuttavallisesti nimellä sisäinen laskenta.

Ulkoisen laskentatoimen tarkoituksena on tuottaa tietoa ensisijaisesti ulkoisille sidosryhmille, jolloin on hyvin ymmärrettävää, että sen tuottamat raportit eivät yleensä anna riittäviä eväitä yrityksen johdon päätöksentekoon. Harmittavan usein yrityksissä koetaan, että lakisääteinen kirjanpito on niin kaukana yrityksen reaaliprosesseista, että se on lähes hyödytöntä yrityksen johtamisen näkökulmasta.

Vaikka lakisääteinen kirjanpito ei sellaisenaan useimmiten tyydytä yritysjohdon tiedonjanoa, sitä voidaan edelleen jalostaa sisäisen laskennan käyttöön.

Sisäiselle laskennalle, eli johdon laskentatoimelle, on tyypillistä että sitä tehdään ensisijaisesti yrityksen tarpeiden näkökulmasta. Sisäinen laskenta tarjoaa yritykselle työkaluja yrityksen johtamiseen ja ohjaamiseen oikeaan suuntaan, sekä kertoo kuinka asetettuihin tavoitteisiin on päästy.

Sisäisen laskennan merkitys ja tavoitteet

Sisäiselle laskennalle on hyvin vaikea määrittä mitään yksiselitteistä sisältöä, koska sen sisältö ja tavoitteet muodostetaan jokaisen yrityksen liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta. Se voi pitää sisällään esimerkiksi kustannuslaskelmia, hinnoittelulaskelmia, investointilaskelmia, kassavirtalaskelmia, kustannuspaikka- ja tulosyksikköseurantaa, joiden kaikkien tarkoituksena on antaa yritykselle eväitä parempaan päätöksentekoon.

Itse henkilökohtaisesti olen huomannut, että kassavirran hallinta ja sen parempi ennakoiminen on yrityksissä ylivoimaisesti yleisin sisäisen laskennan tavoite.

Lyhyen ajan kassavirran ennustaminen on useimmiten yrityksissä kohtalaisen hyvin hallussa kun taas kuukausien päähän laadittavat ennusteet vaativat enemmän kehittämistä. (Lue lisää aiheesta: Kassavirtalaskelma, Budjetointi & Ennustaminen)

Sisäiseen laskentaan kuuluu tänä päivänä muiltakin osin entistä oleellisempana osana jatkuvan ennustamisen näkökulma. Siinä missä ulkoinen laskenta keskittyy yksinomaan menneen ajan käsittelyyn, on sisäisessä laskennassa syytä kiinnittää huomiota myös tulevaisuuteen.

Sisäinen laskenta osana palveluita

Viime aikoina on ollut ilo huomata, että nykyaikaiset talousohjelmistot tarjoavat käyttäjilleen entistä paremmat työkalut sisäiseen laskentaan. Toisaalta myös suomalaiset tilitoimistot ovat ottaneet sisäisen laskennan ja asiakasyritysten tarpeen entistä paremmin huomioon palvelukokonaisuuksissaan.

Taloushallintoa ei enää tehdä vain viranomaisnäkökulmasta, vaan on ymmärretty kuunnella asiakasta entistä tarkemmin. Ne taloushallinnon parissa toimivat yritykset, jotka osaavat tarjota asiakkaalle parempia työkaluja päätöksentekoon unohtamatta viranomaisvaatimuksia, tulevat olemaan vahvoilla riippumatta siitä, onko kyseessä ohjelmisto- vai palvelutuote.

Mikäli tilitoimistokenttä on lähellä sydäntäsi, kannattaa tutustua myös artikkeliin Tilitoimisto – Sähköinen taloushallinto ei ole tapa erottua.

Sisäinen laskenta on meidän heiniä.

Vaikka yrityksemme väen henkilöhistoria viittaa vahvasti lakisääteisen kirjanpidon ja tilitoimistopalveluiden puolelle, sisäinen laskenta on aina ollut meille sydämen asia. Me haluamme auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä ja siitähän sisäisessä laskennassa on pohjimmiltaan kysymys.

Finazilla ohjelmisto, kuten myös Taloushallintaan fi Oy:n palvelut on rajattu siten, että niiden keskiössä on sisäinen laskenta.

Haluatko kuulla, kuinka Finazilla voi tehostaa sinun yrityksesi sisäistä laskentaa?

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.