Blogi


Skenaariotyöskentely osana modernia talouden ennustamista

Aiemmin yritysten budjetointi- ja ennusteprosessit perustuivat vuosibudjettiin ja pitkän tähtäimen ennusteisiin. Usein vuosibudjetti kuitenkin vanheni viikoissa tai pahimmillaan päivissä.  

Nopean muutoksen seurauksena yritysten talousjohtamisen prosessit ovat kehittyneet ja nykyään moderni budjetointi- ja ennusteprosessi voidaankin jakaa kahteen osaan: 

  • Strategiseen suunnitteluun 
  • Taktiseen ennustamiseen 

Strategisen suunnittelun työkaluja ovat vuosibudjetti ja pitkän tähtäimen ennusteet. Taktinen ennustaminen taas koostuu jatkuvasta ennustamisesta ja skenaariotyöskentelystä. 

 

Vuosibudjetti ja pitkän tähtäimen ennusteet

Vuosibudjetin tärkeyttä modernissa budjetointi- ja ennusteprosessissa on kyseenalaistettu, mutta sille on edelleen aikansa ja paikkansa. Vuosibudjetti luo oikein positioituna yritykselle raamit, jonka sisällä voidaan maalata suuntaviivoja yrityksen toiminnalle isommalla pensselillä.  

Vuosibudjettia ei tyypillisesti päivitetä, meni miten meni. Kun yrityksellä on selkeät ja lukitut suuntaviivat, toimii vuosibudjetti ikään kuin karttana, ja suunta saadaan pidettyä vakaasti kohti määränpäätä. 

Jatkuva ennustaminen

Kun yrityksissä havahduttiin yhä nopeampaan muutosvauhtiin, otettiin käyttöön jatkuvan ennustamisen työkalut, kuten rullaava ja liukuva ennustaminen. Näiden ennusteiden tehtävä on korjata budjettia budjettikauden sisällä. 

Jatkuva ennustaminen toimii vuosibudjetin tukena, kun ennustamisen täytyy tapahtua nopeammin ja tehokkaammin kuin ennen. Jatkuvan ennustamisen työkaluilla voidaan ennustaa esimerkiksi kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden jaksoissa. 

Skenaariotyöskentely

Nyt maailma muuttuu entistäkin nopeammin ja tulevaisuuden muutoksen rinnalle on tullut epävarmuus. Tulevaisuutta varten tarvitaan tehokkaan jatkuvan ennustamisen lisäksi erilaisia ennusteversioita eli skenaarioita.  

Skenaarioiden varalle voidaan suunnitella tilanteeseen sopivia työkaluja ja prosesseja, joita voidaan hyödyntää skenaarion toteutuessa. 

Skenaariotyöskentely tuo turvaa

Skenaariotyöskentelyn avulla pyritään välttämään tilannetta, jossa yritys on keskellä muutosta tyhjin käsin. Tällaisia muutoksia voisi olla esimerkiksi: 

  • Laajamittaiset rekrytoinnit
  • Uusien markkinoiden haltuunotto tai markkinasta vetäytyminen
  • Merkittävät muutokset asiakaskunnassa
  • Toimintaympäristön yleinen epävakaus

Yleensä nämä muutokset esitetään mitä jos -kysymyksinä. Pohjimmillaan skenaariot vastaavat kysymykseen, miltä liiketoimintamme näyttää, jos tämä tapahtuu. 

Skenaariot luokitellaan tyypillisesti muutamaan kategoriaan: 

  • Base Scenario – todennäköisin näkymä tulevaisuudesta 
  • Best Case Scenario – paras odotettavissa oleva näkymä tulevaisuudesta 
  • Worst Case Scenario – pahin mahdollinen näkymä tulevaisuudesta 

Kun tulevaisuudesta on muutamia mahdollisia näkymiä, voidaan niihin varautua jo etukäteen. Kun yritys on osannut varautua oikeilla työkaluilla ja prosesseilla eri skenaarioihin, on muutoksesta selviäminen hyvällä menestyksellä huomattavasti todennäköisempää. 

 

Kasvu ja menestys vaatii sattuman minimoimista ja määrätietoisuutta

Yrityksen kasvun ja menestyksen taustalla on aina mukana sattumaa, mutta pääasiassa tuotteiden ja palveluiden laatu, talon prosessien laatu, sekä määrätietoisesti asetetut tavoitteet ratkaisevat kasvun ja menestyksen.  

Skenaariotyöskentelyllä pyritään vähentämään sattuman merkitystä, oli se sitten positiivinen tai negatiivinen. Kun mahdolliset skenaariot ovat tiedossa, on kasvun ja muutoksen keskellä toimiminen yksinkertaisempaa. 

Tärkeintä skenaariotyöskentely on juuri silloin, kun mahdollisia skenaarioita on paljon tai ne eroavat toisistaan suuresti. Yritykselle näitä hetkiä voi olla esimerkiksi kasvun aika, yrityksen sisällä tai omalla markkinalla tapahtuva muutos tai vaikka maailmanlaajuisesti tapahtuva muutos. 

Erityisesti viime vuosina skenaariotyöskentelyn merkitys on nähty yrityksissä laajemmin ja siihen on käytetty todella paljon resursseja. Yritykset ovat oppineet skenaariotyöskentelyn hyödyt erityisen nopeasti muuttuvassa maailmassa, mutta samalla saaneet siitä pysyvän ratkaisun omaan liiketoimintaan liittyvien muutoksien kanssa. 

Oikeat työkalut tehostamassa skenaariotyöskentelyä

Me Finazillalla olemme mahdollistaneet toteuma- ja budjettiseurannan automatisoinnin. Näin ollen budjettien, rullaavien ennusteiden ja skenaarioiden luominen ja seuranta on helppoa. Taustajärjestelmien tiedot siirtyvät automaattisesti ennusteille ja lisäksi vuosibudjetteja voidaan hyödyntää esimerkiksi rullaavan ennustamisen pohjana. 

Finazillalla ihmisten ottaminen mukaan ennustamiseen on helppoa. Esimerkiksi myyjien päivitetyt myyntiennusteet linkittyvät suoraan osaksi organisaation tulos- ja tase-ennusteita. 

Kätevien vuosibudjettiominaisuuksien ja jatkuvan ennustamisen ominaisuuksien lisäksi skenaarioiden luominen Finazillalla on tehokasta ja onnistuu riittävällä tarkkuudella. 

Tiukan paikan tullen pelkkä tuloksen ennustaminen ei riitä. Finazillan avulla skenaariotyöskentely onnistuu aina kassavirtaa saakka. 

Ota yhteyttä!