Blogi


Tasebudjetointi talon tavaksi.

Tase by Jason Taellious under (CC BY-SA 2.0)

Tasebudjetointi ja sen tarpeellisuus jakavat mielipiteitä. Toisille taseen budjetointi on itsestäänselvyys kun taas toiset kokevat pelkän tulosbudjetin riittävän päätöksentekoon.

Kuten aiemmissa kirjoituksissani olen maininnut, budjetti laaditaan ensisijaisesti oman yrityksen tarpeisiin. Siksi olisi hullua väittää, että yrityksesi ei tule toimeen ilman tasebudjettia. Väitän kuitenkin, että valtaosalle yrityksistä tasebudjetointi avaa huomattavasti laajemman näkemyksen tulevaisuuteen kuin pelkkä tuloksen budjetointi.

Yrittäjien ja yritysten johtajien kanssa keskustellessa budjetoinnin keskeiset tavoitteet ovat kassavirran, maksuvalmiuden ja omavaraisuuden ennustaminen. Juuri näiden asioiden ennustamiseen tasebudjetoinnilla tähdätään.

Pelkkä tuloksen budjetointi tarjoaa vain osaratkaisun näihin tarpeisiin.

Tasebudjetointi tavaksi

Olen kuullut useamman talousihmisen suusta, että tasebudjetoinnin aiheuttama työmäärä on liian suuri, vaikka sen tuottama tieto on arvokasta.

On totta, että muun muassa lainojen ja investointien, sekä niiden poistojen budjetointi tuottaa työtä. Myös henkilöstöbudjetin lomapalkkajaksotusten tekeminen vie aikansa. Työläys ei kuitenkaan ole läheskään aina ainut syy tasebudjetin puuttumiseen. Ehkä yleisin syy tasebudjetin puuttumiseen on se, että sitä ei yksinkertaisesti ole totuttu tekemään.

Tästä syystä tasebudjetoinnin taito ei kuulu läheskään kaikkien talousihmisten osaamisrepertuaariin. Kyse ei varmasti ole siitä, että asia olisi ylivoimaisen vaikea. Osaamista yrityksissä kyllä riittää. Tasebudjetoinnista ei vain ole kokemusta, koska se ei ole kuulunut talon tapoihin.

Olemme huomanneet, että moni talousammattilainen hieman nolostuu kertoessaan, ettei tasebudjetointi ole tuttua. Tähän ei ole mitään syytä – et ole poikkeus. Monella kovan luokan talousammattilaisella on aivan sama huoli.

Havaittuamme tämän seikan, olemme sisällyttäneet Finazilla-ohjelmiston käyttöönottoon tasebudjetoinnin koulutusta asiakkaalle sopivassa laajuudessa. Useimmille talousihmisille riittää lyhyt kertaus aiheesta, koska tuloslaskelma ja tase ovat tuttuja entuudestaan.

Pitkän ajan kassavirta voidaan ennustaa tasebudjetin avulla

Kokemukseni mukaan budjetoinnin yleisin yksittäinen tavoite on varmistaa rahavarojen riittävyys. Kuten sanottu, pelkän tuloksen budjetointi ei tarjoa vastausta tähän tarpeeseen.

Rahavarojen ennustaminen muutamalle tulevalle viikolle on usein suhteellisen helppoa olettaen, että asiakkaidesi maksukäyttäytyminen on edes jossakin määrin ennustettavaa. Päivätasoinen ennuste voidaan laatia kassamaksujen ja kassatulojen perusteella, eikä tähän tarvita kuin plus ja miinuslaskujen hallitseminen. Luotettavan pitkän ajan kassavirran ennustaminen kannattaa puolestaan toteuttaa tasebudjetin avulla.

Yrityksissä on laadittu monenlaisia Excel-työkaluja pitkän ajan kassavirtaennustamisen tarpeisiin. Nämä työkalut saattavat hyvinkin ajaa asiansa yksittäisten yritysten kohdalla, mutta uskon tasebudjetin olevan luotettavin ja yleispätevin tapa ennustaa pitkän ajan kassavirtaa yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. (Lue myös artikkelit Kassavirtalaskelma ja Rahoituslaskelma.)

(Jos sinä tiedät tasebudjettia paremman ja yleispätevämmän tavan ennustaa pitkän ajan kassavirtaa, haluamme ehdottomasti kuulla näkemyksesi!)

Investointien huomioiminen budjetissa

Ilman tasebudjettia investointien ja niiden poistojen huomioiminen on hyvin hankalaa ja saattaa vaikuttaa merkittävästi koko budjetin luotettavuuteen.

Tasebudjetti on erinomainen työkalu jo investointeja suunniteltaessa. Yrityksissä laaditaan usein erilaisia muusta budjetointiprosessista irrallisia investointilaskelmia tarpeen tullen. Finazilla-ohjelmistossa investoinneille voidaan rakentaa omat osabudjettinsa, jolloin investointilaskelmat ovat kiinteä osa yrityksen budjetointiprosessia.

Finazilla helpottaa taseen budjetointia

Yrityksemme väki on paiskinut hartiavoimin töitä viimeiset pari vuotta, jotta tasebudjetoinnin aiheuttamaan työmäärään saataisiin helpotusta. Mielestämme olemme myös onnistuneet erinomaisesti.

Budjetointia ei varmasti koskaan voida automatisoida kovin pitkälle, koska vain yrityksen henkilöstöllä voi olla luotettava näkemys yrityksen tulevaisuuden kehityssuunnasta. Suuri osa tasebudjetoinnin manuaalisesta työstä on mahdollista automatisoida Finazilla-ohjelmistolla.

Toivottavasti vähentynyt työtaakka kannustaa tulevaisuudessa yhä useampia yrityksiä ottamaan tasebudjetoinnin osaksi kuukausittaisia rutiinejaan – talon tavaksi.

Mikäli taseen budjetointi aiheuttaa yrityksessänne päänvaivaa, ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä. Uskon, että löydämme tilanteeseenne helpotusta.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.