Blogi


Yrityksen kannattavuus ratkaisee.

Kuva: headache by Petras Gagilas

Yrityksen kannattavuus on monelle nuorelle ja kasvavalle yritykselle pitkän aikavälin tavoite. Yrittämiseen ja yrityksen kasvattamiseen liittyy lähes poikkeuksetta riskinotto ja on yleistä, että moni kasvava ja aloittava yritys on ainakin väliaikaisesti kannattamaton.

Tyypillisesti menoja syntyy ennen kuin tuloja alkaa kertyä.  Rahoituksen rajallisuuden vuoksi yrityksillä on tavallisesti käytössään hyvin rajoitettu aika kääntää liiketoiminta kannattavaksi, mikä tuo yrittäjyyteen oman lisämausteensa. (Artikkelin kuvaksi valikoitui teos, joka kuvaa mielestäni hyvin tätä kasvuyrittäjyyden sivumakua.)

Liikevaihdon kasvu ja henkilöstömäärän kasvattaminen ovat tekijöitä, jotka herättävät kunnioitusta kahvipöytäkeskusteluissa ja kasvu on monien silmissä menestyksen merkki. En ole itse poikkeus, vaan arvostan suuresti yrittäjiä ja yrityksiä, jotka uskaltavat lähteä kasvun tielle.

Aina yritysten kasvutarinoita kuullessani kuitenkin toivon, että riskinotto on hallittua, suunniteltua ja ehkä jopa budjetoitua.

Kannattavuus = tuloista vähennetään kustannukset

Osakeyhtiölain yleisten periaatteiden mukaan yhtiön toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jotta tämä toiminnan tarkoitus voidaan täyttää, on liiketoiminnan oltava kannattavaa. Kannattavan liiketoiminnan kaava on periaatteessa hyvin yksinkertainen. Osta halvalla ja myy kalliilla.

Oikeassa elämässä asia ei luonnollisesti ole aivan näin yksinkertainen ja kuten aiemmin kirjoitin, useimmiten yritystä joudutaan kasvattamaan niin sanotusti etukenossa. Esimerkiksi tuotekehitys, uudet rekrytoinnit, suuremmat toimitilat ja myyntipanostukset alkavat useimmiten aiheuttaa kuluja ennen kuin tuottoja syntyy.

Kannattavuus ja kassavirta

”Osta halvalla ja myy kalliilla” –periaate ei valitettavasti ratkaise kaikkia liiketoiminnan haasteita, vaikka toimiva lähtökohta liiketoiminnalle onkin. Yksi suurimmista haasteista yrityksen tiellä kohti hyvää kannattavuutta on nimittäin kassavirta.

Valitettavasti edes hyvä kannattavuus ei takaa vahvaa kassaa. On hyvin tavallista, että terveen liiketoiminnan ja hyvän kannattavuuden omaavat yrityksen kamppailevat kassavirtahaasteiden kanssa. Tähän voivat olla syynä esimerkiksi pitkät myyntilaskujen maksuajat yhdistettynä nopeasti erääntyviin ostolaskuihin tai vaikkapa investoinnit, jotka tekevät loven kannattavankin yrityksen kassaan. (Lue myös Kassavirtalaskelma -artikkeli)

Yrityksen kannattavuus ja kassavirta voidaan budjetoida

Budjetointi on riskinhallintaa ja siksi järkevää. Hyvän budjetointiprosessin avulla voidaan varmistaa, että yrityksellä on edellytyksen saavuttaa asetetut tavoitteet. Erinomainen budjetointiprosessi lisäksi kuvaa keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

Budjetoimalla esimerkiksi myynnit, ostot, investoinnit ja henkilöstö sekä muut liiketoiminnan tavoitteisiin vaikuttavat toiminnot, voidaan muodostaa kuva yrityksen kannattavuuden ja rahavarojen kehityksestä.

Yrityksen kannattavuuteen vaikuttaminen

Kannattavuuteen voidaan vaikuttaa käytännössä kahdella tavalla: Lisäämällä tuottoja tai pienentämällä kustannuksia.

Tuottojen lisääminen samoilla resursseilla ja kiinteitä kuluja lisäämättä on varmasti mieluisin, mutta myös haastava keino parantaa kannattavuutta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi prosessien tehostamista, kuten tehokkaampaa myyntiä ja markkinointia ilman merkittävää kulujen nousemista. On kuitenkin hyvin tavallista, että prosessien tehostaminen vaatii rahallisia panostuksia esimerkiksi koulutuksen muodossa.

Kustannusten pienentämiseen löytyy myös monia keinoja, joista monet valitettavasti on hyvin epämieluisia. Esimerkiksi henkilöstökulujen pienentämiseen turvaudutaan vasta pakon edessä. Ennen tätä voidaan pyrkiä alentamaan ostettujen tuotteiden ja palveluiden hintoihin esimerkiksi suurempien kertatilausten kautta. On kuitenkin selvää, että konkreettisia ja yleispäteviä keinoja yrityksen kannattavuuden parantamiseksi on vaikea antaa, koska jokainen yritys on erilainen.

Kannattavuus on liiketoiminnan toiseksi tärkein tavoite

Asiakkaiden palveleminen on tärkeintä, se on selvä.

Loppujen lopuksi kuitenkin vain kannattava ja hyvinvoiva yritys pystyy kasvamaan, uudistumaan, kehittymään, varmistamaan jatkuvuuden ja sitä kautta palvelemaan asiakkaitaan pitkällä tähtäimellä.

Pitkään jatkuva heikko kannattavuus ja tappiot syövät yrityksen omaa pääomaa ja kasvattavat velkaa. Todennäköisesti tämä alkaa ennen pitkää vaikuttaa myös asiakkaiden saamaan palveluun.

Pidetään siis yrityksen kannattavuus kunnossa ja asiakkaat tyytyväisinä.

Haluatko kuulla, kuinka liiketoiminnan kannattavuutta ja kassavirtaa voidaan ennustaa Finazillan avulla? Autamme mielellämme.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.