Blogi


Yrityksen strategia kassavirraksi

Onko yritykselläsi strategia, joka toteutuessaan kykenee tuottamaan riittävästi positiivista kassavirtaa?

Useimmilla meistä ensireaktio varmasti tähän kysymykseen on: ”Tietenkin, emme kai olisi tähän muuten ryhtyneet”.

Todellisuudessa monilla yrittäjillä ja johtajilla strategia sekoittuu helposti haavekuvaan siitä, millaiseksi yrityksen halutaan kehittyvän.

Usein yritysten strategioissa puhutaan juhlavasti esimerkiksi kannattavasta kasvusta ja henkilöstön tyytyväisyydestä, mutta keinot niiden saavuttamiseksi jäävät liian vähälle huomiolle.  Matka loistavaan tulevaisuuteen on useimmiten suunniteltu paljon hatarammin, kuin itse määränpää.

Tämä haaste koskeen varmasti niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä. Oma kokemukseni perustuu kuitenkin pääasiassa kasvaviin karkeasti 2-40 miljoonan liikevaihtoluokkiin kuuluviin pk-yrityksiin, jotka ovat Finazillan pääasiallinen kohderyhmä.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin

Hyvä budjetti konkretisoi strategian

Hyvä budjetointiprosessi on parhaimmillaan liiketoimintaa tukeva strateginen työkalu.

Strategia kertoo muun muassa miten yritys erottuu kilpailijoistaan. Mitä, kenelle ja miten palveluita ja tuotteita tuotetaan sekä mitkä tekijät ovat yrityksen kilpailuedun taustalla.

Hyvä budjetti puolestaan antaa vastauksia paljolti samoihin kysymyksiin joko suoraan tai ”tilien välistä”. Budjetin avulla yritys voi varmistaa, ovatko strategia ja liiketoimintasuunnitelma taloudellisesti vedenpitäviä, kun korulauseet ja adjektiivit karsitaan pois.

Kukaan ei tietenkään voi tietää, mitä tulevaisuus todellisuudessa tuo tullessaan, mutta strategian potentiaalinen kassavirrantuottokyky erilaisine skenaarioineen voidaan mallintaa budjetin muotoon.

Kyetäänkö strategiaa toteuttamaan käytännössä?

Sanallisen strategian toteutumista on hankalaa mitata käytännössä, vaikka siihenkin on metodeja luotu. Siksi strategian ja liiketoimintasuunnitelman jalostaminen numeromuotoiseksi mitattavaksi suunnitelmaksi on erittäin hyödyllistä.

Etenkin yrittäjävetoisissa yrityksissä ollaan niin ”kädet savessa”, että lyhyen tähtäimen to-do lista jyrää strategian viikko ja kuukausi toisensa jälkeen, jolloin koko yrityksen olemassaolon tarkoitus saattaa hämärtyä.

To-do lista saattaa olla niin dominoiva, että yrityksen strategia onkin vain haave siitä, mitä yrityksen toivotaan olevan. Tai tarina, jolla yrityksen toiminta saadaan näyttämään ulospäin organisoidulta, tavoitteelliselta ja johdonmukaiselta.

Emme varmasti ole täydellinen poikkeus itsekään, vaikka pyrimmekin toteuttamaan strategiaamme johdonmukaisesti. Kasvua rakentaessa päivittäiset kiireet uhkaavat suistaa ajatukset jatkuvasti juokseviin asioihin hämärtäen pitkän aikavälin tavoitteita ja strategiaa. Tämä on inhimillistä.

Olemme kuitenkin oppineet oman toiminnan sekä asiakkaidemme kautta, että paras tapa pitää laiva oikealla kurssilla, on aktiivinen budjettiseuranta sekä jatkuva talousennustaminen.

Pelkkä talouden euromääräisissä tavoitteissa pysyminen ei tietenkään yksin takaa, että yritys onnistuu toteuttamaan strategiaansa. Toimintaa on osattava tarkastella myös muista näkökulmista.

Euromääräisissä tavoitteissa pysyminen kuitenkin varmistaa, että yrityksellä säilyy jatkossakin taloudelliset edellytykset toteuttaa strategiaansa.

Kassavirtaperusteinen päätöksenteko

Olemme omaksuneet tavan, jota kutsumme kassavirtaperusteiseksi päätöksenteoksi.

Pyrimme tarkastelemaan päätöksiämme pitkän aikavälin tulos-, kassa- ja tasevaikutuksen kautta. Toki välillä päätöksiä pitää osata tehdä fiilispohjalta, mutta pääasiassa validoimme päätöksemme ennusteeseen perustuvan kassa- ja rahoituslaskelman avulla.

Lataa opas kassavirran ennustamiseen

Budjetti ja talousseuranta voivat vaikuttaa strategiaan

Yrityksen on kyettävä oppimaan ja muuttumaan jatkuvasti toimintaympäristön mukana. Yksi tärkeä opin lähde tulee olla budjetti ja jatkuva talousseuranta, sillä yrityksen strategia voi olla pitkällä aikajänteellä voitokas vain jo se kykenee tuottamaan positiivista kassavirtaa.

Hetkelliset heilahdukset taloudellisessa suoriutumisessa eivät aiheuta strategista täyskäännöstä, sillä ylätasolla toimintaa ohjaa strategia, ei budjetti. Jatkuva ja johdonmukainen talousseuranta on kuitenkin erinomainen ja mitattava tapa, muiden metodien lisäksi, arvioida strategian ajantasaisuutta jatkuvasti.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin