Budjetointiohjelmisto

Budjetointiohjelmisto Finazilla on ratkaisu yrityksesi budjetoinnin, talousraportoinnin sekä jatkuvan ennustamisen tarpeisiin. Lisäksi Finazilla tarjoaa kokoanisvaltaisen ratkaisun kassavirran seurantaan, ennustamiseen ja talouden raportointiin.

Budjetointiohjelmisto Finazilla

Budjetointiohjelmisto ja kassavirta

Budjetointiohjelmiston avulla voit laatia eräpäiviin perustuvan lyhyen ajan kassavirtaennusteen tuleville viikoille jopa päivätasolla. Lisäksi voit laatia pitkän ajan kassavirtaennusteita ja rahoituslaskelmia tuleville kuukausille ja vuosille.

Budjetointiohjelmisto Finazilla tarjoaa markkinoiden kattavimmat työkalut yrityksen kassavirran ja rahoituksensuunnitteluun luoden entistä paremmat edellytykset tehokkaalle talousjohtamiselle.

Osabudjetointi

Finazilla budjetointiohjelmisto mahdollistaa osabudjetoinnin tuoden taloussuunnittelun lähemmäs jokapäiväistä liiketoimintaasi.

Voi luoda budjetointiohjelmistoon liiketoimintasi kuvaavia osabudjetteja, kuten myyntibudjetteja, henkilöstöbudjetteja, ostobudjetteja, markkinointibudjetteja, investointibudjetteja, ostobudjetteja sekä muita osabudjetteja jotka kuvaavat liiketoimintaasi.

Liiketoimintasi ei ole vain lukuja kirjanpidon tileillä – siksi osabudjetointi on tärkeää.

Tulos- ja tasebudjetit

Osabudjetit nivoutuvat Finazillassa tulos- ja tasebudjeteiksi, jolloin budjettisi ja ennusteesi ovat vertailukelpoisia kirjanpidon toteumalukujen kanssa.

Budjetointiohjelmisto mahdollistaa budjettien ja ennusteiden raportoinnin haluamassasi muodossa, kuten esimerkiksi kassavirta-, rahoitus- ja tunnuslukuraportteina.

Raportointiohjelmisto samassa paketissa

Talousraportointi

Finazilla ei ole kuitenkaan pelkkä budjetointiohjelmisto. Lisäksi se tarjoaa laajat raportointiominaisuuden.

Fiinazillan raportointi koostuu:

  • Talousraportoinnista ja tunnusluvuista
  • Budjettiseurannasta
  • Operatiivisesta raportoinnista

Yhdistämällä kirjanpidon toteumaluvut budjetteihin ja ennusteisiin, saavutat entistä paremman ymmärryksen omasta liiketoiminnastasi.

Haluatko tietää miten budjetointiohjelmisto Finazilla voi auttaa yritystäsi saavuttamaan paremman näkymän tulevaisuuteen.

Budjettiseuranta

Budjettiseuranta juuri oikealla tasolla ja tarkkuudella

Budjetointiohjelmisto Finazilla tarjoaa mahdollisuuden budjetin seurantaan kustannuspaikoittain, dimensioittain tai seurantakohteittain. Esimerkiksi projektikohtaisen budjettiseurannan voit toteuttaa vaivattomasti Finazillan avulla.

Budjetoitavien ja seurattavien kohteiden määrä on Finazillassa rajaton, joten budjetointiohjelmisto sopii sekä pienten, että suurten organisaatioiden tarpeisiin.

Tutustu Finazillaan, autamme mielellämme