Budjettiseuranta

Aktiivinen budjettiseuranta on tärkeä osa yritysten budjetointi- ja raportointiprosessia. Finazillassa tämä työläs talousraportoinnin vaihe voidaan parhaillaan automatisoida täysin.

Ilmainen demo Finazillan budjettiseurannasta

Budjettiseurannan toteutus

Useimmiten manuaalinen työvaihe

Useimmiten yritysten budjettiseuranta toteutetaan taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen, jolloin manuaaliset työvaiheet ovat väistämättömiä.

Kirjanpidon toteumaluvut joudutaan useimmiten poimimaan taloushallinnon järjestelmistä manuaalisesti. Joissakin tapauksissa taulukkolaskentaohjelmassa laaditut budjetit voidaan vaihtoehtoisesti siirtää taloushallinnon järjestelmään seurantaa varten.

Molemmissa tapauksissa toteutuneiden ja budjetoitujen lukujen yhdistäminen ja budjettiseurannan ylläpito vaatii manuaalisia työvaiheita.

Budjettiseurannan voi automatisoida

Finazillan avulla budjetointi, budjettiseuranta ja jopa jatkuvien ennusteiden luominen voidaan hoitaa alusta loppuun yhdessä työkalussa. Kun budjetointi- ja raportointiprosessi hoidetaan kokonaisuudessaan Finazillassa, manuaalinen tietojen kokoaminen budjettiseurantaraporteiksi on historiaa.

Parhaimmillaan budjettiseurantaraportit muodostuvat Finazillassa täysin automaattisesti ja voit keskittyä lukujen tulkintaan, koska yleisimmistä Suomessa käytetyistä talousjärjestelmistä on rakennettu automatisoitu ja ajastettu tiedonsiirtoliittymä Finazillaan.

finazilla-visuaalinen

Kun pelkkä menneiden lukujen tuijottaminen ei riitä

Anna talousluvuille uusi merkitys

Tutut kirjanpidon raportit saavat aivan uuden merkityksen budjettilukujen rinnalla. Finazillan graafisten ja numeeristen raporttien avulla näen välittömästi yrityksesi taloudellisen suoriutumisen tavoitteisiin nähden.

Finazillan budjettiseurantaominaisuuksien avulla voit vapaasti vertailla budjetoituja, ennustettuja ja toteutuneita lukuja keskenään. Valitse vain halutut tietolähteet ja rajaa halutut ajanjaksot – Finazilla esittää tiedot havainnollisina raportteina.

Voit myös hyödyntää budjettiseurantaraportteja apuna uusien ennusteiden luomisessa.

Seuraa budjetin toteumaa haluamallasi tasolla ja tarkkuudella

Kustannuspaikat, dimesiot, seurantakohteet… Rakkaalla lapsella on monta nimeä

Finazilla mahdollistaa budjettiseurannan kustannuspaikoittain, dimensioittain tai seurantakohteittain. Voit esimerkiksi helposti toteuttaa projektikohtaisen budjettiseurannan tai vaikkapa seurata budjettien toteumaa toimipistekohtaisesti.

Finazillassa emme ole rajoittaneet seurattavien tasojen tai niiden kohteiden määrää. Voit rakentaa järjestelmään yksittäisen yrityksen tai kokonaisen konsernin seurantarakenteen riippumatta seurattavien tasojen tai kohteiden lukumäärästä.

Tarpeitasi vastaavat budjettiseurantaraportit

Finazillassa voit tarkastella budjetin toteutumista tavoitteisiin nähden yrityksellesi sopivaa raporttipohjaa hyödyntäen. Usein käytetyt tulos- ja taseraportit löytyvät Finazillasta valmiina, mutta järjestelmä tarjoaa käyttäjälleen myös mahdollisuuden luoda täysin räätälöityjä raporttimalleja.

Finazillan budjettiseurannan ja talousraportoinnin vahvuudet ovat monipuolisuus, räätälöitävyys ja visuaalisuus. Yrityksesi tarpeita vastaavien raporttimallien luominen vaadi käyttäjältä teknistä osaamista.

Pelkkä oman liiketoiminnan, tuloslaskelman ja taseen ymmärrys ovat avain oman liiketoiminnan tarpeita vastaavan budjettiseurannan ja talousraportoinnin toteuttamiseen Finazillassa.

Ilmainen demo Finazillan budjettiseurannasta