Konserniraportointi

Finazillan konserniraportointi yhdistää useiden yhtiöiden luvut havainnolliseksi konserninäkymäksi. Anna Finazillan hoitaa tietojen kokoaminen, jotta voit itse keskittyä lukujen tulkintaan.

Finazillan konserniraportointi on apunasi myös silloin, kun haluat raportoida toimintoja läpi konsernin – juridisten yhtiöiden rajoista välittämättä.

 

Eliminoi sisäiset tapahtumat

Finazillan konserniraportointi automatisoi konsernin sisäisten liiketapahtumien eliminoinnit.

Eliminointiin käytetään konsernitilejä, joiden väliset liiketapahtumat eliminoituvat automaattisesti.

Eliminoinnin avulla luot todenmukaisen näkymän konsernin liiketoiminnasta, halusitpa raportoida sitä sitten konsernitasolla tai yhtiöittäin.

Hallitse useat valuutat

Konsernin ulkomaalaiset, eri valuuttoja käyttävät, tytäryhtiöt raportoituvat yhtä helposti kuin kotivaluuttaa käyttävät.

Ajantasaiset valuutat päivittyvät Finazillaan automaattisesti, jolloin valuuttamuunnokset voidaan huomioida konserniraportoinnissa automaattisesti.

(Kurssit lasketaan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti: Tuloslaskelman kurssi lasketaan kuukauden keskikurssin mukaan ja taseen kurssi kuukauden viimeisen päivän kurssin mukaan.)

Raportointi yli yritysrajojen

Raportoi liiketoimintaa – älä pelkkiä juridisia yhtiöitä.

Voit esimerkiksi raportoida tietyn liiketoiminta-alueen läpi konsernin ilman, että juridisten yhtiöiden rajat tulevat tiellesi. Tällä tavalla voit muodostaa näkymän halutuista toiminnoista ja jakaa halutun tiedon juuri oikeille ihmisille riippumatta konsernirakenteesta.

Voit halutessasi raportoida haluttuja toimintoja jopa yli konsernirajojen, mikäli raportoitava kokonaisuus muodostuu useasta eri konsernista.

YHDISTELE JA ELIMINOI

Hallitse erilaiset tilikartat

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikartat saattavat poiketa toisistaan. Finazillan konserniraportoinnissa erilaiset tilikartat pelaavat kuitenkin saumattomasti yhteen.

Finazillan avulla tilikartat voidaan yhdenmukaistaa konserniraportointia varten tekemättä muutoksia yrityksen alkuperäiseen, kirjanpidossa käytettyyn tilikarttaan.

Tällöin konserniyhdistely eliminointeineen onnistuu vaivatta erilaisista tilikartoista huolimatta.

Konsernin Dashboard

Kokoa konsernista juuri sellaiset Dashboard-näkymät kuin haluat ja jaa tieto hallitusti organisaatiolle.

Voit esimerkiksi koostaa koko konsernin näkymän omaksi Dashboardiksi sekä luoda omat näkymänsä konsernin yhtiöistä tai niiden toiminnoista.

Dashboardit ovat havainnollinen ja hallittu tapaa jakaa tieto oikeille ihmisille. Dashboardit mahdollistavat tiedon jakamisen sekä numeerisina raportteina että graafeiksi visualisoituna, jolloin sopiva esitystapa löytyy kaikille organisaatioin tasoille.

NÄKYMÄ TULEVAISUUTEEN

Finazillan konserniraportointi ei rajoitu ainoastaan menneen ajan raportointiin vaan voit luoda konserninäkymän myös budjetteihin ja ennusteisiin perustuen sekä vertailla toteutumaa ja budjettiversioita keskenään.

Kun konsernin yhtiöiden budjetit ja ennusteet laaditaan Finazillaan voidaan näiden toteumaseuranta automatisoida täysin sekä konsernitasolla, että yksittäisten yhtiöiden osalta.

Tutustu tarkemmin Finazillan budjetointiin ja Ennustamiseen: Budjetointi & Ennustaminen