Rahoituslaskelma

Finazillan rahoituslaskelman avulla raportoit rahavarojen liikkeet helposti sekä menneiden, että tulevien kuukausien osalta.

Luotettava ennuste rahavarojen kehityksestä auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Rahoituslaskelma Finazillassa

Raportoi rahan liikkeet

Finazillan rahoituslaskelman avulla raportoit rahavarojen liikkeet helposti sekä menneiden, että tulevien kuukausien osalta. Rahoituslaskelma johdetaan tuloslaskelmasta ja taseesta ja sen tarkoitus on raportoida rahavarojen lähteet sekä niiden käyttö.

Finazillan rahoituslaskelmaraportointi koostuu liiketoiminnan rahavirran, investointien rahavirran ja rahoituksen rahavirran toteumaluvuista sekä ennusteista. Lopputuloksena ohjelmisto raportoi rahavarojen muutoksen ja rahavarojen määrän halutuilta ajanjaksoilta.

Finazillan rahoituslaskelmaraporttien tyypillisiä hyödyntämiskohteita ovat muun muassa tulorahoituksen riittävyyden varmistaminen, investointeihin liittyvät raportointitarpeet sekä yrityksen rahoituksen rakenteen raportointi.

Finazilla raportoi tulevaisuutta

Laadi rahoituslaskelma myös tuleville kuukausille Finazillan avulla

Finazillan tarjoaa kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta sekä menneiltä, että tulevilta kuukausilta. Kattava kuva yrityksen rahoituksen ja rahavarojen kehityksestä on yksi tärkeimmistä osa-alueista kokonaiskuvan muodostamisessa.

Finazillan havainnollinen rahoituslaskelmaraportti auttaa varautumaan tulevaan ja ennustamaan rahavarojen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen, jopa vuosien päähän.

Finazillassa tulevien kuukausien rahoituslaskelmat ovat laskennallisia ennusteita, jotka johdetaan tulosbudjetista ja tasebudjetista. Pelkän tulosbudjetin avulla ei voida budjetoida esimerkiksi investointeja, jotka ovat keskeinen osa rahoituslaskelmaa.

Mistä Finazillan rahoituslaskelma koostuu?

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kertoo kuinka hyvin yrityksen myynnin tuoma rahavirta kattaa liiketoiminnan ylläpitämisen vaatimat kulut sen hetkisellä tai ennustetulla kulurakenteella.

On hyvin yleistä, että kasvavien ja toimintansa alkutaipaleella olevien yritysten liiketoiminnan ylläpitämiseen vaadittavat kulut ovat suuremmat kuin myynnin tuoma rahavirta.

Moni nuori ja kasvava yritys on siis ainakin väliaikaisesti kannattamaton.  Esimerkiksi tuotekehitys, uudet rekrytoinnit, suuremmat toimitilat ja myyntipanostukset alkavat useimmiten aiheuttaa kuluja ennen kuin tuottoja syntyy.

Pitkään jatkuva heikko kannattavuus ja tappiot syövät yrityksen omaa pääomaa ja kasvattavat velkaa. Positiiviset rahavirrat puolestaan kertovat, että rahaa on jäänyt yli ja sillä on edellytykset voitonjakoon tai investointeihin.

Investointien rahavirta

Investointien rahavirta tarkoittaa aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden hankintoja ja myyntejä. Tyypillisiä hankintoja ovat muun muassa laitteiden hankinnat ja tuotekehityksen vaatimat kehitysmenot, kuten ohjelmistokehitys. On tavallista, että yrityksen tulorahoitus ei kata kaikkia investointeja, jolloin rahoitusta voidaan hakea yrityksen osakkailta tai pankeilta.

Finazillassa investoinneille voidaan laatia omat osabudjettinsa, mikä helpottaa huomattavasti rahoituslaskelman laatimista tuleville kuukausille.

Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta osoittaa vieraan ja oman pääoman muutokset. Vieraan ja oman pääoman muutokset osoittavat, mistä lähteistä yritys on toimintaansa rahoittanut ja onko se maksanut osinkoa osakkeenomistajilleen.

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos muodostuu liiketoiminnan rahavirran, investointien rahavirran ja rahoituksen rahavirran perusteella.

Liiketoiminnan rahavirta + Investointien rahavirta + Rahoitusten rahavirta = Rahavarojen muutos

Lopputuloksena voidaan raportoida rahavarojen määrä kunkin kuun alussa ja lopussa.

Mitä rahoituslaskelman laatiminen tuleville kuukausille vaatii?

Budjetoi tulos ja tase

Rahoituslaskelmamuotoisen raportin muodostaminen menneiltä kuukausilta on Finazillassa vaivatonta ja parhaassa tapauksessa automatisoitu täysin. Finazilla kokoaa talousjärjestelmiesi tuottaman tiedon valmiiksi raporteiksi, kuten rahoituslaskelmaksi.

Rahoituslaskelman laatiminen luotettavasti tuleville kuukausille vaatii toimivan budjetointiprosessin ja hyvän ymmärryksen omasta liiketoiminnasta. Kun oma liiketoiminta on kuvattu kattavasti ja realistisesti Finazillassa osabudjetteja hyödyntäen, muodostaa Finazilla rahoituslaskelman halutuilta ajanjaksoilta vaivattomasti.