Ready-käyttöönottopaketti

Ready on Finazillan laaja käyttöönottopaketti.

Ready on kokonaisvaltainen käyttöönottopalvelu, jossa panostetaan käyttöönottokoulutusten lisäksi talousjohdon prosessien tehostamiseen.

Palvelun hinta: 5240 € + (mahdolliset lisäpalvelut, kuten lisäkoulutus.)

 

Miten käyttöönotto etenee käytännössä?

1. Aloituspalaveri

Käyttöönotto aloitetaan aloituspalaverilla, jossa talousjohdon tarpeet kartoitetaan kattavasti. Palaverissa käydään läpi budjetoinnin ja raportoinnin nykytila sekä tavoitteet Finazillan käytölle.

Samalla sovitaan materiaalien toimituksista. Tarvittavia materiaaleja ovat tavallisesti tilikartta, integraatioavaimet ja mahdollisesti kuvaukset dimensioista ja konsernirakenteesta.

Aloituspalaverin jälkeen käyttöönottotiimimme avaa asiakasyrityksen Finazillaan, käynnistää tiedonsiirron sekä valmistelee aloituspalaverissa esille tulleita asioita.

Olemme luoneet paljon valmiita budjetti- ja raporttimalleja jotka jaamme mielellämme kanssanne, mikäli ne sopivat tarpeisiinne.

3. Budjetointistrategia ja sparraus

Kartoituksen jälkeen pidetään budjetointistrategia- ja sparrauspäivä, jonka tarkoituksena on tehostaa budjetointi- ja raportointiprosessia sekä löytää tehokkaimmat tavat käyttää Finazillaa.

Tarkoitus ei ole muuttaa jo valmiiksi toimivia prosesseja, vaan tehdä Finazillan käytöstä mahdollisimmat tehokasta ja tuottavaa.

4. Koulutukset

Ready sisältää kaksi koulutuspäivää.

Koulutuksiin kouluttajamme saapuu käyttövalmiin budjetointi- ja raportointiohjelmiston kanssa.  Toki järjestelmässä ei vielä tässä vaiheessa ole teidän yrityksen tarpeisiin räätälöityjä osabudjetteja, raporttimalleja ja laskentakaavoja. Näiden rakentamiseen paneudumme ensimmäisessä koulutuspäivässä.

Ensimmäinen koulutuspäivä on peruskäytön opettelua.

Koulutuspäivän jälkeen on tärkeää, että asiakas käyttää järjestelmää itsenäisesti, jotta toisessa koulutuspäivässä päästän pureutumaan käytössä esille nousseisiin kysymyksiin.

Pari viikkoa koulutusten jälkeen soitamme asiakkaalle ja varmistamme, että järjestelmän käytössä on päästy hyvin liikkeelle.

Lisäpalvelut

Lisäkoulutus

Yksi koulutuspäivä voi olla lyhyt aika kattavan budjetointi,- ennuste ja raportointiratkaisun omaksumiseen. Moni asiakas haluaa syventää osaamistaan toisella koulutuspäivällä ja joskus kolmannellakin, mikäli talousjohdon tarpeet ovat monimutkaisia.

 

Tilaa Finazilla