Blogi


Yrityksesi tärkeimmät tunnusluvut

Yrityksen terveyskolmion tunnusluvut kertovat yrityksesi terveydentilan.

Jokainen yritys kohtaa matkallaan ylä- ja alamäkiä. Joillakin matka on töyssyisempi kuin toisilla, mutta molemmissa tapauksissa matkasta on helpompi nauttia, kun talouden peruspilarit ovat kunnossa.

Yrityksen terveyskolmio koostuu kolmesta tunnusluvusta

  • kannattavuudesta
  • vakavaraisuudesta
  • ja maksuvalmiudesta

Jos nämä tunnusluvut ovat kunnossa, yrityksesi on taloudellisesti terve.

 

Terveyskolmion tunnusluvut

Kannattavuus

Kannattavuudessa on kysymys tulojen ja menojen välisestä suhteesta. Monien mielestä kannattavuuden tunnusluvut ovatkin ne tunnusuvuista tärkeimmät.

On täysin normaalia, että varsinkin kovassa kasvuvaiheessa kuluja syntyy etupainotteisesti, jolloin liiketoiminta voi olla hetkellisesti kannattamatonta.

Riskinoton on kuitenkin oltava hallittua. Yrityksellä tulee olla suunnitelma, jota noudattamalla se onnistuu kääntämään tulot kuluja suuremmiksi, eli tekemään toiminnastaan kannattavaa.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus kertoo yrityksen tappionsietokyvystä, sekä siitä miten se kykenee selviytymään taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä.

Käytännössä vakavaraisuus kuvaa yrityksen oman pääoman suhdetta vieraaseen pääomaan. Luonnollisesti yritys on sitä vakavaraisempi, mitä suurempi oman pääoman suhde on vieraaseen pääomaan.

Oman pääoman kanssa kannattaa olla erittäin tarkkana, koska oman pääoman menettäminen ajaa yrityksen lähes poikkeuksetta ahtaalle.

Maksuvalmius

Maksuvalmius kertoo yrityksen rahoituksen tarpeen eli käytännössä sen onko yrityksellä kassassa rahaa maksaa laskunsa niiden erääntyessä.

Maksuvalmiuden tunnuslukuja kannattaa ilman muuta seurata, mutta kaikkein oleellisinta on ylläpitää mahdollisimman tarkkaa euromääräistä ennustetta kassan kehittymisestä tulevina kuukausina.

Ota yrityksesi tunnusluvut haltuun.

Tunnuslukujen seuraamisesta voi tehdä helppoa. Finazilla osaa automaattisesti jalostaa kirjanpitojärjestelmien tuottaman tiedon teille hyödyllisiksi tunnusluvuiksi.

Eikä teidän tarvitse tyytyä vain niiden seuraamiseen – Finazillan avulla luot näkymän tunnuslukuihin myös tulevaisuuden osalta.

Ota meihin yhdettä, niin näytämme miten.

OTA YHTEYTTÄ