Blogi


Mitä menestyvältä kasvuyritykseltä vaaditaan?

Tässä jaksossa Finazillan sohvalle istahti Finazilla Oy:n ja Taloushallintaan fi Oy:n toimitusjohtaja Juhamatti Hyyppä. Juhamatti on nähnyt läheltä monen yrityksen kasvutarinan toimittuaan toimitusjohtajuuden lisäksi useissa yhtiöissä ulkoistetun talousjohtajan roolissa.

Tällä hetkellä hän toimii ulkoistetun talousjohtajan roolissa viidessä eri yhtiössä. Yrityksen ovat erikokoisia ja toimivat eri toimialoilla, mutta tietyt tekijät näyttävät yhdistävän kasvuhakuisia yrityksiä kokoluokasta ja toimialasta riippumatta.

Tässä jaksossa selvitämme, mitä menestyvältä kasvuyritykseltä vaaditaan.

 

Neljä vinkkiä kasvun varalle

1. Onko mielestäsi olemassa jokin tietty ominaisuus, joka jokaisella menestyvällä kasvuyrityksellä on oltava?

”On tärkeää, että yrittäjillä on todella kova substanssiosaaminen, siihen mitä he tekevät. Lisäksi on oltava kyky johdonmukaiseen toimintaan ja suunnitelmallisuuteen.

On ymmärrettävä, ettei voi tarttua jokaiseen kiiltävään asiaan, joka eteen tulee. On keskityttävä siihen, missä ollaan hyviä ja on kyettävä tekemään sitä johdonmukaisesti.

Koen kuitenkin, että toimiva tiimi on kaikkein tärkein menestyviä yrityksiä yhdistävä tekijä.” kertoo Juhamatti Hyyppä

2. Suunnitelmallisuus rohkeus korostuvat, kun halutaan kasvaa.

”Jokaisella yrityksellä pitää olla liiketoimintasuunnitelma, jotta tiedetään mitä ollaan tekemässä. Liiketoimintasuunnitelma on lisäksi kyettävä jalostamaan budjetin muotoon.

Toisaalta pitää olla rohkeutta toteuttaa tarvittaessa asioita ohi sen budjetin. Toki ne uudet asiat on järkevää arvioida tarkasti, ennen kuin niitä lähtee toteuttamaan”, kuvailee Juhamatti Hyyppä.

3. Minkä neuvon haluaisit antaa nuorelle, tai miksei vanhallekin yrittäjälle, joka haaveilee kasvusta?

”Luo suunnitelma, jossa kuvaat tulevan liiketoiminnan. Tällä tavalla pystyt varmistamaan sen, että idea voisi toimia myös numeroiden kautta pohdittuna.

Olennainen osa suunnitelmaa on se, miten sitä kassavirtaa ja myyntiä rupeaa toteutumaan. Uskalla myydä.

Lisäksi tunnuslukujen rakentaminen heti alusta asti on mielestäni tärkeää. Sitten kun näitä tunnuslukuja on alettu seuraamaan, niin opettele ymmärtämään mitä näiden tunnuslukujen takana on.”, neuvoo Juhamatti.

4. Yrittäjä, muista huomioida lomapalkkavelka!

Juhamatti Hyyppä kertto huomanneensta käytännössä, että lomapalkkavelka on sellainen yksittäinen tekijä, jota ei välttämättä huomioida riittävän tarkasti.

Ne pitäisi ilman muuta huomioida paremmin kassavirrassa ja kassavirran suunnittelussa. Toisaalta kassavirran suunnittelu voi olla hankalaa ilman, että tasebudjetointia tehdään oikealla tavalla.

Edessä voi olla aikamoinen seikkailu, jos kesällä tehdään investointeja kassan ollessa hyvässä kunnossa ymmärtämättä, että kassasta on lähdössä lomarahat maksuun ja kesän myynti on normaalia pienempi ihmisten ollessa lomilla.