Blogi


Rahoituslaskelma pähkinänkuoressa

Rahoituslaskelma on raportti, joka kuvaa rahan liikkeet ja auttaa ymmärtämään rahoituksen rakennetta.

Käytännössä rahoituslaskelmaa käytetään yrityksissä muun muassa tulorahoituksen riittävyyden varmistamiseen, investointien suunnitteluun ja raportointiin sekä yrityksen rahoituksen rakenteen kuvaamiseen.

Rahoituslaskelmaa on totuttu käyttämään laajasti menneiden kuukausien raportoinnissa, mutta se soveltuu mainiosti myös tulevien kassavirtojen ja rahoituksen suunnitteluun, kun budjetointiprosessi on luotu rahoituksen ja kassavirran suunnittelua tukevaksi.

 Lataa opas rahoituksen ja kassavirran ennustamiseen

RAHOITUSLASKELMAN RAKENNE

1. Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kuvaa myynnin tuoman rahavirran ja liiketoiminnan ylläpitämisen vaatimien kulujen välistä suhdetta sen hetkisellä tai ennustetulla kulurakenteella.

Moni yritys on jossakin vaiheessa tavaltaan väliaikaisesti kannattamaton. Varsinkin aloittavien ja kasvavien yritysten liiketoiminnan ylläpitämiseen vaadittavat kulut ovat hyvin usein suuremmat kuin myynnin tuoma rahavirta.

Yriytyksen jatkuvuuden kannalta kasvun suunnittelussa on tärkeää huomioida myös investointien ja rahoituksen rahavirta, jotka löytyvät rahoituslaskelmalla heti liiketoiminnan rahavirran alapuolelta.

Moni yritys rajaa oman budjetointi- ja ennusteprosessinsa kattamaan vain liiketoiminnan rahavirran. Liiketoiminnan todellisen mahdollistajan, eli rahoituksen, pitkäjänteinen ennustaminen jätetään lähes olemattomalle huomiolle.

2. Investointien rahavirta

Investointien rahavirralla viitataan aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden hankintoihin ja myynteihin, jollaisia voivat olla esimerkiksi laitteiden hankinnat ja tuotekehityksen vaatimat kehitysmenot.

Varsin yleisessä tilanteessa, jossa yrityksen tulorahoitus ei kata investointeja, rahoitusta voidaan hakea yrityksen osakkailta, pankeilta tai muilta rahoituspalveluita tarjoavilta tahoilta.

Investointien suunnittelu ei ole aina yksinkertaista, mutta Finazillaan on rakennettu investointien suunnittelua tukevat osabudjetoinnin ominaisuudet, jotka helpottavat investointien suunnittelua.

3. Rahoituksen rahavirta

Rahoituksen rahavirta kuvaa yrityksen oman ja vieraan pääoman muutokset, sekä sen mistä lähteistä yrityksen rahoitus peräisin. Lisäksi rahoituksen rahavirta osoittaa, onko yritys jakanut osinkoa omistajilleen.

4. Rahavarojen muutos

Aiemman kolme kohtaa (Liiketoiminnan rahavirta, Investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta) luovat yhdessä kokonaisvaltaisen kartan rahan liikkeistä.

Rahavarojen muutos syntyy seuraavasti:

Liiketoiminnan rahavirta + Investointien rahavirta + Rahoitusten rahavirta = Rahavarojen muutos

 

Eikö pelkkiin tuleviin eräpäiviin perustuva ennuste olisi helpompi tapa ennustaa kassavirtaa?

Suurimmalle osalle meistä tuleviin eräpäiviin perustuva päiväkohtainen kassavirtaennuste on ainakin alussa helpompi hahmottaa.

Tällaiselle yksittäisiin eräpäiviin perustuvalle kassavirtalaskelmalle on ehdottomasti paikkansa lyhyen ajan kassavirtaennustamisessa. Laskelmalla voidaan helposti todeta tulevien viikkojen rahavarojen riittävyys, mutta useimmiten pitkän ajan rahoituksen ja kassavirran ennustamiseen se ei sovellu.

Esimerkiksi kolmen tai kuuden kuukauden päähän yksittäisten eräpäivien ennustaminen muuttuu hakuammunnaksi ja laskelman jatkuva ylläpitäminen on äärimmäisen työlästä.

Tavallisesti pitkän ajan kassavirran ja rahoituksen ennustaminen onnistuu luotettavammin kuukausittaisen tulos- ja tase-ennusteen kautta, jossa huomioitu liiketoiminnan erityispiirteen.

Opi lisää rahoituksen ja kassavirran ennustamisen mahdollistavasta budjetointiprosessista budjetointioppaastamme.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin

Rahoituslaskelma budjetin ja ennusteen raportoinnissa

Menneiden kuukausien osalta Finazillaan laatii rahoituslaskeman automaattisesti, kun kyseinen raportti otetaan yrityksellesi käyttöön käyttöönotossa.

Rahoituksen ja kassavirran ennustamisessa on huomioitava, että pelkkä tulosbudjetti ei tarjoa tarvittavaa tietoa. On huomioitava myös tase riittävässä laajuudessa. Ainakin ostovelat, myyntisaamiset, investoinnit ja lomapalkat ovat asioita, joiden asianmukainen huomioiminen edellyttää taseen budjetointia.

Hyvin suunnitellun budjetointiprosessin myötä saavutat tilan, jossa myös liiketoimintasi johtaminen onnistuu rahoituslaskelman avulla.

 Lataa opas rahoituksen ja kassavirran ennustamiseen