Blogi


Kassavirran ennustaminen kasvuyrityksessä

Kassavirran ennustamisen ja kassan hallinnan tulee olla kasvuyrityksen päätöksenteon keskiössä.

Vain eurot kassassa varmistavat, että yritys kykenee palvelemaan asiakkaansa lupaustensa mukaisesti, toimimaan vastuullisena työnantaja henkilöstölleen, sekä täyttämään velvollisuutensa toimittajien ja sidosryhmien suuntaan.

Kaikki yrityksen toiminnot saavat polttoaineensa kassasta ja siksi yrityksen kassavirran ennustamisen tulisi olla johdon prioriteettilistalla hyvin korkealla. Vastuullinen kasvuyrityksen johtaja tekee päätökset kassan kautta.

Kassavirran ennustaminen ja jatkuva kassan hallinta on vastuunkantoa!

Lataa opas kassavirran ennustamiseen

Hyvä tulos ei riitä – kassavirta ratkaisee

Vaikka tuloslaskelman alarivi näyttäisi kuukausi toisensa jälkeen plussaa, yrityksen kassa voi siitä huolimatta kärsiä kroonisesta ja pitkäaikaisesta kuivuudesta.

Toki hyvä tuloskunto edesauttaa vahvan kassan rakentamista, mutta ei itsessään luo yritykselle taloudellista turvaa ja hyvinvointia.

Erityisesti nuorten ja kasvavien yritysten, joiden kassaan ei tyypillisesti ole ehtinyt kertyä puskuria, on erityisen tärkeää suunnata katse liikevaihdon ja tuloksen sijaan ensisijaisesti kassaan.

Ennakoi kassavirtakapeikot ja vältä paniikki

Esimerkiksi investoinnit, tiukat lainojen maksuohjelmat, puutteellinen saatavien hallinta, epäedulliset maksuehdot sekä haasteet varaston hallinnassa saattavat aiheuttaa tilanteita, jossa yritys hyvästä tuloksesta huolimatta kamppailee kassavirtahaasteiden kanssa.

Ikävä kyllä myös ylisuuret osingot horjuttavat yritysten maksukykyä, vaikka osakeyhtiölaki periaatteessa kieltää osingonjaon tilanteissa, joissa se voi vaarantaa yrityksen maksukyvyn.

Lisäksi lomakausien yhteydessä lomarahojen maksu yhdistettynä kesän hiljaiseen myyntiin aiheuttaa usein kassaan kuopan, jonka syvyys yllättää.

Suurin osa näistä haasteista on kuitenkin ennakoitavissa johdonmukaisella kassavirran ennustamisella ja hyvällä budjetoinnilla.

Haasteiden ennakoiminen ei välttämättä aina tarkoita sitä, että sudenkuopat voidaan täysin välttää. Aikaisella reagoinnilla kassakriisiin on kuitenkin yleensä saatavilla järkevämpi rahoitusratkaisu, kuin viime hetken hätiköinnillä.

Lue myös artikkelimme Kannattavaliiketoiminta ei takaa vahvaa kassaa.

Kasvu, kassavirta ja riskinotto

Vaikka kassavirran ennustaminen koskee jokaista vastuullista ja tavoitteellista yritystä koosta ja toimialasta riippumatta, toisille se on erityisen tärkeää.

Erityisesti kasvuyrityksissä liiketoiminta sitoo rahaa etupainotteisesti ja usein kuvioon liittyy myös yrittäjien henkilökohtainen taloudellinen riski, minkä voisi olettaa toimivan hyvänä motivaattorina kassavirran ennustamiseen. Jostakin syystä kassavirran ennustamiseen suhtaudutaan usein yllättävän kepeästi – ikään kuin olettaen, että kyllä rahoitusratkaisu tarvittaessa löytyy.

Todellisuudessa yllättävän kassakriisin kohdatessa tarjolla olevat rahoitusratkaisut eivät välttämättä ole niitä kaikkein parhaimpia ja edullisimpia. Hätähuuto ei tavallisesti herätä luottamusta rahoitusratkaisun tarjoajassa, jolloin riski leivotaan tarjotun ratkaisun hintaan sisään.

Kasvuyrityksissä tulisikin ottaa käyttöön jatkuvan kassavirran ennustamisen käytännöt, jotka kattavat sekä lyhyen ajan kassavirran ennustamisen että pitkän ajan kassavirran ennustamisen, jolloin tiukan paikan tullen ei tarvitse panikoida.

Väitän, että hyvän kassavirtaennustamisen avulla yrittäjät nukkuisivat yönsä paljon paremmin.

Kassavirran ennustaminen ei koske vain kriisiyrityksiä

Kassavirran ennustaminen ei koske ainoastaan kassakriisissä rypeviä yrityksiä, vaan kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita omasta tulevaisuudestaan.

Jatkuva kassavirran ennustaminen auttaa yrityksiä ymmärtämään, minkälaiset päätökset tuottavat yritykselle positiivisimman kassavirran pitkällä aikajänteellä. Kassavirtaennustamisen tavoitteena ei aina ole kassakriisin välttäminen vaan tavoitteena voi olla myös positiivisen kassavirran maksimointi.

Kenties kehittyneimpiin kassavirtaennustamisen käytäntöihin olen törmännyt yrityksissä, joissa talouden ja kassan tila on vakaa ja vahvaa kassaa vaalitaan.

Usko tai älä. Kassavirran ennustaminen koskee myös teidän yritystänne.

Lataa opas kassavirran ennustamiseen