Blogi


Talousjohtaminen kasvuyrityksessä

Tällä kertaa Finazillan sohvalle istui Finazillalla ja Taloushallintaan fi Oy:llä työskentelevä Pekka Korhonen.

Pekan työpäivät koostuvat Finazillan käyttöönotoista ja omista talousjohtopalveluasiakkuuksista. Finazillan käyttöönottoprojektit tarjoavan mahdollisuuden nähdä jatkuvasti paljon uusia, eri toimialoilla toimivia erikokoisia yrityksiä. Toisaalta omissa talousjohtoasiakkuuksissa asiakkaiden talousprosesseja pääsee kehittämään pitkäjänteisesti jopa useiden vuosien ajan.

Pekan erikoisosaamista ovat kasvuyritykset, joissa liiketoiminta on jo hyvässä vauhdissa, mutta joissa prosessien kehittäminen ja tehostaminen on jatkuvaa.
 

 

Kuinka hyvää ja laaja-alaista talousjohtamisen asiantuntemusta kasvuyrityksissä tyypillisesti on?

”Osaaminen on hyvin vaihtelevaa. Kyllä yrittäjällä voi olla hyvinkin tarkka ja hyvä osaaminen taloudesta, mutta on se osaaminen vaihtelevaa. Tietenkin oman yrityksen talouden ja liiketoiminnan lainalaisuuksien tunteminen tietyllä tasolla perusta sille, että voi menestyä yrittäjänä.” kuvailee Pekka Korhonen

Korhonen allekirjoittaa myös näkemyksen siitä, että yrittäjillä on usein erittäin hyvä käytännön työn tuoma ymmärrys juuri oman yrityksen taloudesta, vaikkei osaaminen ole välttämässä yhtä laaja-alaista kuin talousjohtamiseen perehtyneellä asiantuntijalla.

Mikä on tärkein asia, jonka kasvuyritys voi hyvällä talousjohtamisella saavuttaa?

”Kyllä mä sanoisin, että kassavirta on kasvuyrityksissä tosi tarkeässä osassa. On tiedettävä, mihin rahat riittävät ja missä vaiheessa ne mahdollisesti loppuvat.

Ei riitä, että ennustetaan kassavirta viikon tai kahden päähän, vaan pitää pystyä tekemään niitä ennusteita vähintään vuoden päähän” lataa Korhonen.

Jos kassavirran ennustaminen on tärkeintä, niin minkä arvioisit toiselle sijalle tärkeysjärjestyksessä?

”Toinen tärkeä asia ovat skenaariot. Eli ennusteet ja niistä laaditut erilaiset versiot, joiden perusteella voidaan ennakoita, mitä tapahtuu jos toimitaan tiettyjen suunnitelmien mukaan” Korhonen täydentää.

Onko yrityksen elinkaaressa tiettyjä vaiheita, jolloin hyvän talousjohtamisen merkitys korostuu?

”Yksi vaihe, jossa hyvä talousjohtaminen on käytännössä ehdottomuus, on se, kun lähdetään hakemaan sijoittajilta lisää rahaa. Sijoittajille pitää myös pystyä esittämään talousluvut. Usein vaatimuksena on, että tiettyjä tunnuslukuja seurataan ja pitää pystyä kertomaan, mihin tulevaisuuden skenaariot perustuvat.

Sanoisin, että jos on ollut vain yrittäjävetoinen, niin siinä vaiheessa kannattaa miettiä olisiko kenties tarve ottaa avuksi talousasiantuntija joko palkattuna tai ostettuna resurssina.”

Kuinka hyvin yrityksissä osataan ennustaa tasetta, mikä on välttämätöntä kassavirran ennustamisen näkökulmasta?

Pekka Korhosen kokemuksen mukaan yrityksissä ei usein edes ajatella, että tasekin pitäisi ennustaa. Usein osataan tehdä se tulosbudjetti, mutta se ei yksinään riitä esimerkiksi kassavirran ennustamiseen.

Sanoisin, että tässä on kehittämisen paikka aika monella.