Blogi


Miksi budjetointi on tärkeää?

Budjetointi on tärkeää, koska menneeseen emme voi vaikuttaa, mutta tulevaisuuteen voimme.

Suuri osa ihmisistä kuitenkin ajattelee, että emme voi hallita tulevaisuutta, joten tulevan arvuuttelu, ja siksi myös budjetointi, on hyödytöntä.

Emme esimerkiksi voi tietää, koska asiakas päättää ostaa tai mihin markkinat kehittyvät tulevaisuudessa. Usein näkemystä alleviivataan vielä sanomalla: ”Jos minä osaisin ennustaa tulevaa, olisin melkoisen rikas.”

On tavallaan hauskaa, että tässä piilee koko budjetoinnin paradoksi. Yleensä yritykset, jotka osaavat ennakoida ja toimivat suunnitelmallisesti, menestyvät paremmin kuin ne, jotka seilaavat sattumanvaraisesti.

Yleensä mieleni tekisi vastata: ”Kyllä, hyvällä budjetoinnilla saattaisit hyvinkin menestyä taloudellisesti paremmin.” Jätän tämän kuitenkin sanomatta, koska se kuulostaisi ylimieliseltä kenen tahansa suusta.

Menestyvät yritykset budjetoivat

Suunnitelmallisuus on varmasti yksi menestyviä yrityksiä yhdistävistä tekijöistä. Tuli mitä tuli – ajattelumalli on yritystoiminnassa vaarallinen.

Kokemukseni mukaan useimmat menestyvät kasvuhakuiset yritykset laativat strategiaansa perustuvan pitkän aikavälin budjetin, kuten vuosibudjetin, tai vielä pidemmän ajan budjetin. Lisäksi budjettikauden sisällä laaditaan ennusteita rullaavasti tai muulla yrityksen päätöksentekoa tukevalla tavalla.

Budjetointi elää ja voi hyvin

Ajoittain kuulee myös kommentteja, ettei budjetointi ei ole enää tätä päivää, koska nopeasti muuttuvassa maailmassa budjetti vanhenee hetkessä.

On aivan totta, että pöytälaatikkobudjetointiprosessi, joka tehdään kerran vuodessa ja jätetään odottamaan seuraavaa vuotta, on vanhentunut. Budjetointiprosessit on päivitettävä tälle vuosikymmenelle, jotta ne voivat edelleen tukea yritysten päätöksentekoa.

Lähes kaikki yritysten talousprosessit ovat muuttuneet. Miksi budjetointi olisi poikkeus?

Monet yritykset budjetoivat huomaamattaan

On yleistä, että yritykset tekevät jo suuren osan budjetoinnista. Finazillan termein suuri osa ”osabudjeteista” on jo olemassa.

Muun muassa myynti-, osto-, projekti-, markkinointi-, henkilöstö- ja investointibudjetit on useimmissa kasvuhakuisissa yrityksissä laadittu ainakin karkealla tasolla.

Useimmilla myyjillä on joko itse- ja esimiehen toimesta asetettu myyntitavoite. Suuri osa markkinointibudjetista asetetaan joka tapauksessa mainoksia laatiessa Facebookiin, Googleen ja muihin sähköisen markkinoinnin kanaviin. Useimmiten myös rekrytoinnit suunnitellaan etukäteen. Sama koskee esimerkiksi investointien suunnittelua ja projektisuunnitelmia.

Tässä vain muutama esimerkki siitä, mistä kaikesta yrityksen laativat jo budjetteja kuin huomaamattaan.

Tieto on tavallisesti kovin hajallaan ja sirpaleista, jolloin siitä saatava hyöty on hyvin pieni. Kaikki tämä tieto tulevaisuudesta saataisiin tehokäyttöön nivomalla ne budjetiksi.

Vastaus alkuperäiseen kysymykseen - miksi budjetointi on tärkeää?

Budjetoinnin avulla yritys pystyy kirkastamaan näkymän tulevaisuudestaan ja sekä selvittämään, mitä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii talouden näkökulmasta.

Hyvän budjetoinnin ja ennustamisen avulla jätät asioita mahdollisimman vähän sattuman varaan. Siksi budjetointi on tärkeää.

Lisäksi budjetointi nousee erityisen suureen arvoon silloin, kun yrityksen strategiaan kuuluvat yritysjärjestelyt jos strategian toteuttaminen vaatii ulkopuolista rahoitusta.

Lue myös: Budjetoinnin merkitys yrityskaupoissa sekä budjetti auttaa yritysrahoituksen saamisessa.

Finazillan avulla budjetointi sujuu kätevästi!

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin.