Blogi


Valuaatio kohdilleen budjetoimalla

Omistaminen ei ole koskaan ikuista. Ei vaikka kyseessä olisi oma yritys.

Jokaisella yrityksellä, kuten myös yrityksen omistajalla, on oma elinkaarensa, johon mahtuu ylä- ja alamäkiä. Samalla tavalla myös yrityksen valuaatio saattaa heilahdella matkan varrella suuntaan ja toiseen.

Jokaisen yrittäjän ja yrityksen omistajan olisikin syytä ylläpitää ainakin suuntaa antavaa käsitystä yrityksen arvosta sekä ymmärtää, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa arvon kehittymiseen.

Tässä artikkelissa keskityn erityisesti siihen, miten laadukas taloujohtaminen sekä budjetointi voivat vaikuttaa valuaatioon silloin, kun tavoitteena on myydä osuuksia yrityksestä tai kenties koko yritys.

En ota syvällisemmin kantaa yrityksen arvon määrittämisen menetelmiin – siihen on olemassa omat asiantuntijansa.

Ostajan ja myyjän näkemykset

Kuten missä sahansa kaupanteossa, myös yrityskauppojen kohdalla, myyjän on syytä hetkeksi ostajan saappaisiin ja pyrkiä tarkastelemaan yrityksen arvoa ulkopuolisen silmin.

Hyvin usein myyjä perustelee yrityksen arvoa argumentein, jotka eivät ole ostajalle lainkaan relevantteja. Myyjä saattaa esimerkiksi perustella korkeaa valuaatiota menneiden vuosien tuotekehityspanostuksilla tai brändiarvolla, jonka ostaja saattaa joissakin tapauksissa laskea lähinnä tunnearvoksi.

Ostajaa puolestaan kiinnostaa yrityksen sen hetkinen todellinen taloudellinen tila, sekä se, kuinka tehokkaasti yritys kykenee tuottamaan positiivista kassavirtaa tulevina vuosina järjestelyissä muodostuvalla omistuspohjalla.

Budjetointi ja tulevaisuuden kassavirta

Johdonmukainen budjetti on useimmiten paras tapa perustella yrityksen valuaatio ostajalle. Historiatietoihin perustuva substanssiarvoon perustuva valuaatio voi tietenkin joskus olla toimiva malli, mutta esimerkiksi kasvuyritysten kohdalla tulevaisuuteen perustuva valuaatio on järkevämpi.

Menestyksekäs menneiden vuosien track record on todennäköisesti iso plussa ostajan silmissä, mutta ei läheskään aina välttämätön. Liikevaihdottoman startup-yrityksen valuaatio voi nousta pilviin, kun taas lypsyvuosia viettänyt kovaa tulosta tekevä yritys voi olla ostajan silmissä huono kaupankohde, jos se ei sovi ostajan strategiaan.

Miksi näin? Koska ostaja ostaa aina tulevaisuuden tuloksia – mielellään positiivisia kassavirtoja. Siksi myyjän tulee ylläpitää jatkuvaa ennustetta tulevaisuuden taloudellisesta suoriutumisesta ja vahvistaa ennusteiden painoarvoa osoittamalla, että yritys on onnistunut saavuttamaan tavoitteensa ennenkin.

Budjetointi vahvistaa yrityksen tarinaa

Yrityksen tarina, avainhenkilöt sekä brändi voivat muodostaa ostajan näkökulmasta suuren osan yrityksen arvosta. Muuten emme varmasti lukisi tuon tuosta tiedotteita nuorten startup yritysten huimista valuaatiosta.

Johdonmukaiseen budjetointiin ja tulevaisuuden rahoituslaskelmiin perustuva valuaatio tarjoaa kuitenkin läpinäkyvyyttä kaupantekoon.

Valveutunut ostaja haluaa ymmärtää, miten esitetty valuaatio on muodostunut ja onko yrityksen tarina tulevaisuuden menestyksestä realistinen.

Lataa opas tehokkaaseen budjetointiin