Merkinnät kategoriasta Yleinen

Sitouttava budjetointi- ja ennusteprosessi

Yritysten budjetointi- ja ennusteprosesseja on mahdollista tehostaa sitouttamalla niihin henkilöstöä riittävän laajasti.

Budjettien, ennusteiden ja skenaarioiden on tarkoitus kuvata koko organisaation tulevaisuuden tavoitteita ja suunnitelmia, joten henkilöstön laajamittainenkin sitouttaminen on usein perusteltua.

Jopa suurehkoissa yrityksissä budjetit ja ennusteet saattavat syntyä vain muutaman henkilön toimesta, eikä ole täysin poikkeuksellista, että talous- tai toimitusjohtaja tekee budjetin yksin.

Ihmisten mukaan ottaminen budjetointi- ja ennusteprosessiin voi tuoda yritykselle useita hyötyjä. Ensinnäkin yrityksen johto saa kerättyä arvokasta näkemystä organisaatiosta. Lisäksi suuri osa ihmisistä haluaa tulla kuulluiksi ja olla osana tavoitteiden asettamista.

Toisaalta budjetointi- ja ennusteprosessin hajauttamisen organisaatioon tulee tukea yrityksen tavoitteita, eikä hajautettu prosessi ole välttämättä aina tavoiteltu tila. Tärkeintä on, että budjetointi- ja ennusteprosessi on yrityksen ja sen tavoitteiden näköinen.

 

Kassavirran ennustaminen ja hallinta

Mikä on juuri teidän yrityksellenne sopivin tapa ennustaa kassavirtaa?

Kassavirran ennustaminen on aina ajankohtainen aihe – ja hyvästä syystä. Yrityksen menestykselle voidaan asettaa lukemattomia erilaisia mittareita, mutta jokainen niistä on toissijainen, jos yrityksellä ei ole kassassa rahaa. Kassavirta on yritystoiminnan perusedellytys.

Toisin kuin moni ajattelee, kassavirran ennustaminen ei koske ainoastaan kassakriisissä rypeviä yrityksiä vaan ihan kaikkia.

Esimerkiksi kova kasvu rasittaa lähes aina kassaa. Kasvun riskeistä tulee kuitenkin helpommin hallittavia silloin, kun liiketoimintaa osataan tarkastella kassan, eikä ainoastaan tuloksen näkökulmasta.

Toisaalta kassavirtakapeikoistakin on helpompi selvitä silloin, kun kassavirran ennustamiseen ja hallintaan on olemassa prosessi ja välineet. Kassakriisin ollessa akuutti, on erittäin huono aika alkaa luoda prosesseja kassavirran ennustamiseen

Kassavirran hallinta on tulevaisuuteen varautumista. Ei ainoastaan alamäkiin ja kriiseihin vaan myös eteen tuleviin upeisiin mahdollisuuksiin. Tulevaisuutta ei kannata jättää sattuman varaan.

 

Raportoi taloutta tehokkaammin nykyisellä BI-ratkaisullanne

Yrityksissä on panostettu viime vuosina valtavasti tiedolla johtamiseen.

Tiedolla johtamisen tueksi organisaatioissa on hankittu Business Intelligence -ratkaisuja, joiden tarkoituksena on koota dataa useista eri tietolähteistä ja visualisoida sitä helposti ymmärrettävään muotoon.

Yleisimmät Business Intelligence -ratkaisut, kuten Power BI ja Qlik tai näiden haastajat hoitavat useimmiten tehtävän hienosti ja voidaan sanoa, että yritysten tiedolla johtamisen edellytykset ovat nousseet viime vuosina uudelle tasolle. Kehityksestä kuuluu kiitos myös BI-konsulttitaloille, jotka ovat tehneet upeaa työtä tiedolla johtamisen edistämiseksi.

Vaihe, jossa useat organisaatiot törmäävät haasteisiin tai jopa umpikujaan, on talousraportoinnin integroiminen osaksi BI-raportointia. Talousdatan ja erityisesti joiden tunnuslukujen rakentaminen on useissa organisaatioissa koettu työlääksi.

Me Finazillalla olemme kehittäneet Finazilla for BI-ratkaisun, jonka avulla organisaatiot voivat tuoda talousraportointinsa osaksi BI-raportointia uskomattoman helposti.

Esimerkiksi tunnusluvut, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma voidaan tuoda osaksi BI-raportointia parhaimmillaan muutamassa tunnissa sen sijaan, että siihen käyttettäsiin kymmeniä tai jopa satoja konsulttitunteja.

Katso videolta, mikä Finazilla for BI on ja lue lisää ratkaisustamme TÄSTÄ.

 

Palvelupäälliköksi Finazillalle

Etsimme Finazillalle uutta työkaveria tekemään Finazilla-käyttöönottoja ja koulutuksia sekä kehittämään olemassa olevia asiakkuuksia.

Tule myyjäksi Finazillalle

Etsimme Finazillan myyntitiimiin uutta työkaveria.

Tässä hommassa sinun ei tarvitse olla se myyttinen supermyyjä joka myy eskimoille jäitä, hiekkaa Saharaan tai mummonsa jollekin. Me emme nimittäin myy hiekkaa, jäätä tai mummoja vaan talousjohtamisen SaaS-ratkaisua talousjohtamisen ammattilaisille.

Itse asiassa sinun pitäisi ennemminkin olla suoraselkäinen ratkaisumyyjä, joka kykenee aloittamaan pitkiä ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Tietenkin tarvetta pitää osata myös luoda, mutta aina asiakkaan etu mielessä.

Myyntihän on aika kovaa, mutta hauskaa hommaa, jossa pitkäjänteisyys palkitaan. Meillä pärjää sellainen myyjä, jolla on rohkeutta aloittaa, ylläpitää ja päättää myynnillisiä keskusteluita.

Rohkeus tässä hommassa vasta tärkeää onkin. Varsinkin sellainen rohkeus, että uskaltaa olla oma itsensä vähän tiukemmissakin paikoissa. Sillä tavalla saa kaikista parhaiten kauppaa ja oma elämä pysyy mielekkäänä.

Kasvu vaatii ennustettavuutta – Showell Oy

Showell Oy on suomalainen nopeasti kasvava SaaS-yritys, joka tarjoaa myyntiä tehostavaa teknologiaa B2B-myyntitiimeille.

Showell Sales Enablement Platform, eli myynnin edistämisalusta mahdollistaa myyntimateriaalien tehokkaan esittämisen, jakamisen ja seurannan kaikissa myyntiprosessin vaiheissa. Kokemuksesta voimme täällä Finazillalla todeta, että työkalu sopii mainiosti sekä etämyyntiin että f2f-tapaamisiin.

Vastavuoroisesti Showell Oy hyödyntää Finazillan palveluita varsin laajasti. Finazilla-ohjelmiston lisäksi Showell hyödyntää Finazillan CFO-palvelua, jonka avulla varmistetaan, että kova kasvu toteutetaan myös talouden näkökulmasta kestävästi.

Katso videolta, miten Finazilla on tukenut Showell Oy:tä kovan kasvun aikana.

 

Strateginen budjetointi ja taktinen ennustaminen

Vieläkö vanhalle kunnon vuosibudjetoinnille on tarvetta, vai onko rullaava ennustaminen korvannut sen kokonaan?

Kysymys ei tietenkään ole aivan näin yksinkertainen, mutta molemmille työkaluille löytyy varmasti edelleen aikansa ja paikkansa. Niitä ei kannata ajatella toisiaan poissulkevina työkaluina, vaan useimmissa tapauksessa molempi on parempi

Tällä videolla keskustelemme aiheesta Finazilla Oy:n ja toimitusjohtajan Juhamatti Hyypän kanssa.

 

Raportoinnin kehittäminen lähtee arjen prosesseista

Modernilla raportointityökalulla voidaan tehostaa työtä valtavasti.

Edellytyksenä tehokkuuden saavuttamiselle kuitenkin on, että tarvittava tieto on olemassa. Raportoinnin kehittäminen tarkoittaa siis paljon muutakin, kuin uuden raportointityökalun hankintaa.

Hienot graafit ja havainnolliset taulukot ovat vain raportoinnin jäävuoren huippu – se näkyvä osa kokonaisuudesta. Tehokkaan ja oikeaa dataa tuottavan raportoinnin kehittämisessä on kuitenkin syytä lähteä liikkeelle pintaa syvemmältä, eli arjen prosesseista.

Raportoinnin visuaalisuus ja käytettävyys ovat ilman muuta tärkeitä seikkoja ja usein jopa välttämättömyyksiä, jotta haluttu viesti saavuttaa kohderyhmän ymmärryksen.

Kauneinkaan kuvaaja ei kuitenkaan ole hyödyllinen, ellei ole tietosisällöllisesti relevanttia ja ajantasaista. Lisäksi olisi toivottavaa, ettei tiedon kokoaminen vaadi raportin tekijältä ja koko organisaatiolta kohtuutonta työmäärää.

Raportoinnin kehittäminen tulee aloittaa varmistamalla, että arjen prosessit ovat sujuvia ja tehokkaita ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on mahdollisimman pieni.

Tästä aiheesta keskustelemme videolla tarkemmin Finazillalla työskentelevän Tanja Tuomisen kanssa.

 

Suomen Digimarkkinoinnin kasvun tukipilarit – asiakkaat, työntekijät ja talous

Suomen Digimarkkinointi Oy on 2012 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen digitaalisen markkinoinnin asiantuntijapalveluita.

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijuuden lisäksi yritys tunnetaan yhtenä Suomen parhaista työpaikoista.

Lisäksi yksi Suomen Digimarkkinoinnin kasvun mahdollistavista tekijöistä on ollut johdonmukainen ja ennakoiva talouden johtaminen, jota käsittelemme tässä artikkelissa tarkemmin.

Procountorin ja Finazillan yhteiskäytön hyödyt

Finazillan kuvaustiimi poikkesi Accountor Finagon toimistolla Espoossa keskustelemassa yritysten talouden johtamisesta.

Accountor Finagon tuotteisiin kuuluu muun muassa Procountor, joka on yksi Suomen johtavista taloushallinnon ohjelmistoista.

Keskustelimme siitä, miksi niin moni yritys on päätynyt valitsemaan Procountorin rinnalle budjetointi-, ennuste- ja raportointityökaluksi juuri Finazillan. Yhteistyömme myötä yhteisiä asiakkuuksia on odotettavissa tulevaisuudessa paljon lisää.

Artikkeli koostuu kaksiosaisesta videosarjasta:

– Ensimmäisessä osassa paneudumme yritysten talousjohtamisen tarpeisiin ja tavoitteisiin.
– Toisessa osa syvennytään Procountorin ja Finazillan yhteiskäytön hyötyihin